การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ในวโรกาสวาระครอบ ๒๕๐ ปี แห่งการกู้อิสรภาพ

         จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับกองทัพทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน (ค่ายตากสิน) จังหวัดจันทบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง ขอเชิญชมการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวโรกาสระครบ ๒๕๐ ปี แห่งการกู้อิสรภาพ ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี พิธีเปิดและชมการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม มหาวีรกรรมกู้ชาติ กู้แผ่นดิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และผู้แสดงสมทบจากจังหวัดจันทบุรี กำกับการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ นาฏศิลปินอาวุโส จากกรมศิลปกร พร้อมด้วยนักแสดงที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน

ด้วยในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นโอกาสครบวาระแห่งการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีของไทยครบ ๒๕๐ ปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดงานฉลองกรุงธนบุรี ๒๕๐ ปีทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเป็นการลำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพวกเราชาวไทย ซึ่งชาวจังหวัดจันทบุรีถือว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทำให้จันทบุรีเป็นที่รู้จักและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การกอบกู้เอกราชคราวเสียงกรุงครั้งที่ ๒ 

 

ในฐานะเป็นฐานที่ตั้งมั่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินในระหว่างการรวบรวมพลถึงเสบียงอาหารและสถาปนาอำนาจขึ้นใหม่จังหวัดจันทบุรี จึงได้จัดการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวโรโอกาสวาระครบ ๒๕๐ ปีแห่งการกู้อิสรภาพขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีต่อชาวจันทบุรีและชาวไทยทุกคน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สร้างภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดจันทบุรี อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และชมการแสดงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์จันทบุรี เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี ดิดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๔๕

www.hellosarapa.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

บราเดอร์เปิดตัวจักรเย็บผ้า Hello Kitty รุ่นพิเศษ เอาใจแฟนคลับคิตตี้ พร้อมลายลิขสิทธิ์ใหม่ไม่ซ้ำใคร เทสโก้ โลตัส ผนึก พันธมิตร ระดมทุนโครงการปันรักสู่ 9 โรงเรียนแพทย์ มอบ 9 ล้านบาท พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยผู้ป่วยยากไร้ทั่วประเทศไทย องค์การสวนสัตว์ ร่วมเซ็นหนังสือ LOI กับ Mr.Doug Cress CEO ของ WAZA “Export Garment Fair มหกรรมช้อปให้แหลกแล้วแบกกลับบ้าน ครั้งที่ 36 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA)
เทสโก้ โลตัส เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสำหรับมาตรการช็อปช่วยชาติ ไทยเวียตเจ็ทรับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่เชื่อมกรุงเทพฯ สู่ ดาลัด เริ่มแล้ว “เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์โป ’60” คึกคักรับช้อปช่วยชาติ เทสโก้ โลตัส จับมือคู่ค้า เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย กระตุ้นกำลังซื้อสิ้นปี ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่กับงาน “TERMINAL 21 ANIMAL PLANET
คำชะโนด 2 !! วัดป่าคลองสิบเอ็ด น่าจะไปได้สวย ถ้ามีใครช่วย..เคลียร์ทาง เพื่อการสัญจรทางธรรม 15 ปี กับความสำเร็จด้านท่องเที่ยวและกีฬา งานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปัน “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรม สู่อนาคตที่มั่นคง” ท่องเที่ยว “เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ”