เทศกาลเที่ยวเมืองไทย  “เหนือฝัน ล้านแรงบันดาลใจ”

เปิดทีเด็ด  ฉลองตรุษจีน เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ นครสวรรค์

          เทศกาลท่องเที่ยวไทย  ครั้งที่  38   ผู้คนล้นหลามมาจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ  ชื่นชมงานที่จัดได้อย่างสมบูรณ์  โซนภาคเหนือ  จัดเต็ม โชว์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา  พร้อมเอาใจคนไทยชาวเหนือเชื้อสายจีน  นำคณะเชิดสิงโตแสดงบนเวทีเตรียมฉลองตรุษจีนยิ่งใหญ่ทุกปี  ที่ปากน้ำโพ  จังหวัดนครสวรรค์  นางสาวสมฤดี  จิตรจง  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคเหนือ  หัวเรือใหญ่นำทีม  17  จังหวัดภาคเหนือ  เปิดฤดูการท่องเที่ยว  ปี  2561 ที่ทำให้ผู้เข้าชมงานต้องร้อง ..ว้าว!!!

     คุณสมฤดี  จิตรจง  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคเหนือ         

    
             

นำทีม  ทั้ง  17 จังหวัดในโซนภาคเหนือ  โชว์การแสดงเรียกผู้เข้าชมงานรับฟังและชมการแสดงเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิภาคเหนือ  ทั้งโชว์การเชิดสิงโต  ฉลองเปิดเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ  จังหวัดนครสวรรค์    เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนของภาคเหนือ  สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมอย่างล้นหลาม  พร้อมกล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายทางภาคเหนือที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในปี  2561 ปีแห่งการท่องเที่ยวสู่ชุมชน  เรียนรู้วัฒนธรรม  ศิลปะ  อาหารถิ่นที่จะนำสู่การท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนได้เป็นอย่างดี

        การแสดงเชิดสิงโต  ฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี พ. ศ. 2561 ตรุษจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีนแผ่นดินใหญ่และชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก  สำหรับในเมืองไทย   ต้องนึกถึงงานตรุษจีนที่จังหวัดนครสวรรค์   ชื่อที่คนทั่วไปรู้จักคือ " ปากน้ําโพ "   

        คุณวิสูตร  บัวชุม  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครสวรรค์  กล่าวถึงนครสวรรค์นับว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือ จัดเป็นศูนย์กลางทางการค้า เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญ ของจังหวัด ชาวจีนเชื้อสายที่อพยพเข้ามาตั้งรกราก ทำมาหากินจะอาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำน่าน เรียกว่า " แควใหญ่ " บริเวณ " ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา " 

         ตลาดปากน้ำโพ ซึ่งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตก บรรพบุรุษของชาวจีนนับถือเทพเจ้า เมื่อมาตั้งรกรากที่ใด ได้อัญเชิญเทพเจ้าที่ตนนับถือติดตัวมาด้วย ชาวจีนในตลาดปากน้ำโพก็เช่นกันถ้าการนับถือ เจ้าพ่อเทพารักษ์- เจ้าพ่อกวนอู- เจ้าแม่ทับทิม- เจ้าแม่สวรรค์ เมื่อมาอยู่ได้ก็จัดตั้งศาลเพียงตาสำหรับเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อภเจ้าแม่ เพื่อกราบไหว้บูชา โดยตั้งขึ้น 2 ศาล คือ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ และศาลเจ้าแม่หน้าผา ริมฝั่งแม่น้ำปิงที่บ้านหน้าผา ตลาดปากน้ำโพ   

         จังหวัดเชียงราย   เปิดตัวโครงการเชียงราย  แต้ แต้ ปี  2561  เปิดยุทธศาสตร์ส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน  ด้วยกลยุทธ์กระจายพื้นที่และช่วงเวลาในการท่องเที่ยว  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่รอง  

  

     

         โดยคุณสมฤดี  จิตรจง  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคเหนือ  กำหนดแนวทางการสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน  3 มิติ  ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์จังหวัดเชียงราย  ผ่านการสื่อสารแนวคิด  Chiang  R  A  I  คือ  Relax  พักผ่อนกายและใจด้วยอากาศบริสุทธิ์  ธรรมชาติที่สมบูรณ์  Art  สร้างสุนทรียภาพของชีวิต ด้วยงานพุทธศิลป์  งานศิลปะชั้นครู/ศิลปินแห่งชาติ   Inspiration  สานฝันสร้างแรงบันดาลใจจากความสวยงามของธรรมชาติ  โครงการหลวง  โครงการพระราชดำริ  พืช  ผัก  ผลไม้อาหารท้องถิ่น  วิถีชีวิตชาติพันธุ์  งานเทศกาลประเพณี จังหวัดเชียงราย   เปิดตัวโครงการเชียงราย  แต้ แต้ ปี  2561 เปิดยุทธศาสตร์ส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน    

         ด้วยกลยุทธ์กระจายพื้นที่และช่วงเวลาในการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่รอง โดยคุณสมฤดี  จิตรจง  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคเหนือ  กำหนดแนวทางการสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน  3 มิติ  ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์จังหวัดเชียงราย  ผ่านการสื่อสารแนวคิด  Chiang  R  A  I  คือ  Relax  พักผ่อนกายและใจด้วยอากาศบริสุทธิ์  ธรรมชาติที่สมบูรณ์  Art  สร้างสุนทรียภาพของชีวิต ด้วยงานพุทธศิลป์  งานศิลปะชั้นครู/ศิลปินแห่งชาติ   Inspiration  สานฝันสร้างแรงบันดาลใจจากความสวยงามของธรรมชาติ  โครงการหลวง  โครงการพระราชดำริ  พืช  ผัก  ผลไม้อาหารท้องถิ่น  วิถีชีวิตชาติพันธุ์  งานเทศกาลประเพณี การแสดงเชิดสิงโต  ฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี พ. ศ. 2561 ตรุษจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีนแผ่นดินใหญ่และชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก   สำหรับในเมืองไทย ต้องนึกถึงงานตรุษจีนที่จังหวัดนครสวรรค์   ชื่อที่คนทั่วไปรู้จักคือ " ปากน้ําโพ "   คุณวิสูตร  บัวชุม  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครสวรรค์  กล่าวถึงนครสวรรค์นับว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือ จัดเป็นศูนย์กลางทางการค้า เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญ ของจังหวัด ชาวจีนเชื้อสายที่อพยพเข้ามาตั้งรกราก ทำมาหากินจะอาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำน่าน เรียกว่า " แควใหญ่ " บริเวณ " ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา " ตลาดปากน้ำโพ ซึ่งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตก บรรพบุรุษของชาวจีนนับถือเทพเจ้า เมื่อมาตั้งรกรากที่ใด ได้อัญเชิญเทพเจ้าที่ตนนับถือติดตัวมาด้วย ชาวจีนในตลาดปากน้ำโพก็เช่นกันถ้าการนับถือ เจ้าพ่อเทพารักษ์- เจ้าพ่อกวนอู- เจ้าแม่ทับทิม- เจ้าแม่สวรรค์ เมื่อมาอยู่ได้ก็จัดตั้งศาลเพียงตาสำหรับเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อภเจ้าแม่ เพื่อกราบไหว้บูชา โดยตั้งขึ้น 2 ศาล คือ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ และศาลเจ้าแม่หน้าผา ริมฝั่งแม่น้ำปิงที่บ้านหน้าผา ตลาดปากน้ำโพ

         จังหวัดเชียงราย   เปิดตัวโครงการเชียงราย  แต้ แต้ ปี  2561  เปิดยุทธศาสตร์ส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน  ด้วยกลยุทธ์กระจายพื้นที่และช่วงเวลาในการท่องเที่ยว  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่รอง  โดยคุณสมฤดี  จิตรจง  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคเหนือ  กำหนดแนวทางการสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน  3 มิติ  ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์จังหวัดเชียงราย  ผ่านการสื่อสารแนวคิด  Chiang  R  A  I  คือ  Relax  พักผ่อนกายและใจด้วยอากาศบริสุทธิ์  ธรรมชาติที่สมบูรณ์  Art  สร้างสุนทรียภาพของชีวิต ด้วยงานพุทธศิลป์  งานศิลปะชั้นครู/ศิลปินแห่งชาติ   Inspiration  สานฝันสร้างแรงบันดาลใจจากความสวยงามของธรรมชาติ  โครงการหลวง  โครงการพระราชดำริ  พืช  ผัก  ผลไม้อาหารท้องถิ่น  วิถีชีวิตชาติพันธุ์  งานเทศกาลประเพณีนอกจากนี้  ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายของทุกจังหวัดทางภาคเหนือ  ที่รองการมาเยือนจากนักท่องเที่ยว  ไม่ว่าจะเป็น  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่มีประเพณีปอยส่งลอง (บวชเณร)  ที่จะจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม –  เมษายน  ซื่องเชื่อกันว่า  เป้นประเพณีที่เลียนแบบมาจากการที่เจ้าชายสิทธัตถะ  หนีออกจากเมืองเพื่อออกผนวช  ทั้งที่ยังเครื่องทรงของกษัตริย์  ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย  และชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

         ลําปาง...เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา  การเปิดตัวแคมเปญ   "ลำปาง...ปลายฝัน" ด้วยการประกาศให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์จังหวัด "นครแห่งความสุข" และ แคมเปญ ททท. ภายใต้ Theme   "เมืองต้องห้ามพลาด... เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา"  และ  "เหนือฝัน...ล้านแรงบันดาลใจ"  ชูภาพลักษณ์เมืองเล็ก ๆ ที่น่ารัก โรแมนติก เมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์  อันยาวนานน่าเรียนรู้   น่าค้นหา  ทั้งเมืองศิลปะ วัฒนธรรม  วิถีล้านนาดั้งเดิม  ธรรมชาติอันบริสุทธิ์  ค่าครองชีพต่ำ   เที่ยวคุ้มค่า  อาหารอร่อย  ของฝาก/ของที่ระลึกน่าสนใจ  ความเป็นมิตรไมตรีและมีน้ำใจของผู้คน   เที่ยวได้สบายใจ  ปลอดภัย  ไม่แออัด

         ททท. จังหวัดสุโขทัย  ชวนเที่ยวงานประเพณี  นพพระ-  เล่นเพลง  และงานกาชาด จังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งมีคำกล่าวไว้ว่า  “ผู้ใดไหว้นพกระทำบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุ  และพระศรีมหาโพธิ์ไซร้  มีผลอานิสงส์พร่ำเสมอดั่งได้นพพระผู้เป็นเจ้า”

                เชียงใหม่  พร้อมจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  ครั้งที่  42  ภายใต้แนวคิด  “หมื่นแสนมวลบุปผา  งามตาทั่วเวียงพิงค์”

                จังหวัดแพร่  เชิญท่องเที่ยวเทศกาลชมดาวท้าลมหนาว  “กระซิบรักใต้แสงดาว”  ที่จังหวัด น่าน

                จังหวัดตาก  เชิญร่วมกิจกรรม  “มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา  ครั้งที่  19”

                จังหวัดอุทัยธานี  ชวนเที่ยว  งานสตรอเบอรี่  ที่แก่นมะกรูด  อำเภอบ้านไร่  โชว์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดสารพิษ

          เชิญชวนนักท่องเที่ยว  ร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ การท่องเที่ยวในจังหวัดภาคเหนือ  ที่ยังมีอีกหลายแห่งรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยว  ซึ่งปีนี้  มีธรรมชาติของบรรยากาศที่สนับสนุนพืชพรรณไม้เมืองหนาว  ตลอดจนผลไม้ที่โดดเด่นในภาคเหนือ  ชมศิลปวัฒนธรรมของชาวไทย  แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน  และทางธรรมชาติอีกมากมาย  ที่เมื่อมาสัมผัสแล้ว  คุณจะต้องยอมรับกับคำว่า  “เหนือฝัน  ล้านแรงบันดาลใจ” 

www.hellosarapa.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

เที่ยวสุขใจรับปีใหม่เก๋ไก๋ที่ระยอง เทสโก้ โลตัส ระดมไอเดียสตาร์ทอัพผ่านแฮกกาธอนแรกของวงการค้าปลีกไทย เฟ้นหานวัตกรรมค้าปลีก 4.0 รองรับพฤติกรรมลูกค้ายุคดิจิทัล เที่ยวเมือง ...ประจวบคีรีขันธ์ งานฉลอง 50 ปี สมาคม ATTA THE LEGEND OF 50th ANNIVERSARY
เทสโก้ โลตัส เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสำหรับมาตรการช็อปช่วยชาติ ไทยเวียตเจ็ทรับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่เชื่อมกรุงเทพฯ สู่ ดาลัด เริ่มแล้ว “เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์โป ’60” คึกคักรับช้อปช่วยชาติ เทสโก้ โลตัส จับมือคู่ค้า เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย กระตุ้นกำลังซื้อสิ้นปี ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่กับงาน “TERMINAL 21 ANIMAL PLANET
คำชะโนด 2 !! วัดป่าคลองสิบเอ็ด น่าจะไปได้สวย ถ้ามีใครช่วย..เคลียร์ทาง เพื่อการสัญจรทางธรรม 15 ปี กับความสำเร็จด้านท่องเที่ยวและกีฬา งานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปัน “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรม สู่อนาคตที่มั่นคง” ท่องเที่ยว “เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ”