ททท. จัดใหญ่ หมอลำคาร์นิวัลขอนแก่น สร้างสีสันชวนคนเที่ยวเมืองหมอแคน แดนหมอลำ

        ททท.  จับมือ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น         เร่งเครื่องผลักดันจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก จัดงาน “เทศกาลหมอลำ คาร์นิวัล” เป็นเครื่องมือกระตุ้นในการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น หวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้ ต้องไม่น้อยกว่า ๕ ล้าน และกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานราก
                การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น เร่งเครื่องผลักดันจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก โดยจัดงาน “เทศกาลหมอลำ คาร์นิวัล” เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตอกย้ำขอนแก่น “เมืองหมอแคน แดนหมอลำ” และสะท้อนคุณค่าทางการท่องเที่ยวตามแนวทางการตลาดยุคใหม่ เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้การเดินทางท่องเที่ยว เข้าสู่จังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้น
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าตามที่ ททท. ได้ผลักดันให้ขอนแก่นเป็นเมืองหลักทางการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เป็นอีก ๑ ช่องทางที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาร่วมงาน เดินทางเข้ามายังจังหวัดขอนแก่น ดังนั้น ททท. จึงได้จัด “เทศกาลหมอลำคาร์นิวัล” ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณบึงแก่นนคร โดย ททท. ได้ตระหนักถึงและเห็นความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมอีสาน “หมอลำ” โดยมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นฝังรากลึกลงไปในจิตวิญญาณ ซาบซึ้งอยู่ในสายเลือดของชาวอีสานที่
    
พร้อมจะนำเสนอสู่สายตาพี่น้องประชาชนในภาคอื่นๆ พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ศิลปินหมอลำจิ๋วรุ่นใหม่ และบุคคลที่สนใจ เห็นความสำคัญของหมอลำอีสานที่จะเป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับอีสาน และประเทศไทยตลอดไป อันจะส่งผลดีต่อการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสเสน่ห์มรดกทางวัฒนธรรม  หมอลำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนั้น การจัดงาน “เทศกาลหมอลำคาร์นิวัล” จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านศิลปะ และเสริมสร้างบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนมธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม  เป็นการกระตุ้นให้ศิลปินหมอลำ ตระหนักและธำรงไว้ซึ่งศิลปะการแสดงหมอลำ อันเป็นภูมิปัญญาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ให้เห็นความสำคัญของการแสดงหมอลำ และสร้างรายได้ให้กับศิลปวัฒนธรรมที่มีความยาวนาน ให้อยู่คู่กับคนไทย และภาคอีสานตลอดไป ทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และเกิดกระแสเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง และสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์รวมของหมอลำ “เมืองหมอแคน แดนหมอลำ” ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
 
    
 วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
-มีพืธียกอ้อ ยอครู เป็นพิธีไหว้พ่อครูแม่ครูหมอลำ เป็นการแสดงออกถึงการรำลึกและเคารพต่อครูบาอาจารย์ อันเป็นผู้มีคุณูประการอันยิ่งใหญ่ของศิลปินหมอลำ โดยเชิญศิลปินครูหมอลำที่มีชื่อเสียง และเป็นที่เคารพของศิลปินหมอลำมาร่วมงานครั้งนี้ และการแสดงจากศิลปินหมอลำ ๓ วัน โดยในวันที่ ๓๑ ท่านจะได้พบกับศิลปินหมอลำ คุณแม่ฉวีวรรณ ดำเนิน คุณพ่อ ป. ฉลาดน้อย แม่ราตรีศรีวิไล คุณแม่อุษาหนึ่งในสยาม คณะหนูภาร วิเศษศิลป์ คณะหมอลำหนึ่งในสยาม
 
   
 วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
-ขบวนคาร์นิวัล ซึ่งจะมีทั้งหมด ๙ ขบวน โดยขบวนที่ 1-8 ที่บอกเล่าถึงวัฒนธรรมของการแสดงหมอลำในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่หมอลำพื้นบ้าน หมอลำประยุกต์ และหมอลำร่วมสมัย โดยจะมีผู้เข้าร่วมขบวนกว่า ๑,๐๐๐ คน โดยเน้นความสวยงามของศิลปะหมอลำและการแต่งกายของเหล่าศิลปินหมอลำ ที่มีความสวยสดงดงามและอลังการ โดยขบวนที่ ๙ ขบวนความสนุกสนาน ในชื่อชุด “Cool Isan สงกรานต์ วิถีถิ่น สู่วิถีเทรนด์” ที่จะนำเสนองานประเพณีสงกรานต์ ในพื้นที่ภาคอีสานแบบอีสานแซ่บนัวคาร์นิวัลที่พลาดไม่ได้
-การแสดงหมอลำจากศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียง จัดให้มีเวทีการแสดงหมอลำจำนวน ๓ เวที ซึ่งท่านจะได้พบกับ หมอลำคณะประถมบันเทิงศิลป์ คณะหมอลำซิ่ง “มนตรี เพชรพระยืน” คณะหมอลำซิ่ง “ประวิทย์เพชรลำชี” และคณะหมอลำหมู่ “หนึ่งรุ่งทิวา อำนวยศิลป์”  โดยแต่ละเวทีจะต้องนำเสนอเรื่องราวของการแสดงหมอลำที่แตกต่างกัน ดังนี้
เวทีที่ ๑ เป็นเวทีหลัก สำหรับจัดกิจกรรมพิธียกอ้อ ยอครู, พิธีเปิดงานหมอลำคาร์นิวัล และการแสดงหมอลำที่นำเสนอภาพรวมของศิลปวัฒนธรรมการแสดงหมอลำเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน มรดกทางภูมิปัญญาให้มองเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานในทุกด้านจากอดีตถึงปัจจุบัน
เวทีที่ ๒ สำหรับการแสดงหมอลำที่นำเสนอการพัฒนาการของศิลปะการแสดงหมอลำ อาทิ หมอลำแคน หมอลำสั้น แคนประยุกต์และหมอลำซิ่ง เป็นต้น
เวทีที่ ๓ สำหรับการแสดงที่นำเสนอการแสดงหมอลำที่ให้ความเพลิดเพลินเข้ากับยุคสมัยรับกับกระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงานทั่วไป
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
การแสดงหมอลำจากศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียง จัดให้มีเวทีการแสดงหมอลำจำนวน ๓ เวที เหมือนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ มีศิลปินหมอลำประกอบไปด้วย หมอลำหมู่คณะ “ระเบียบวาทะศิลป์” หมอลำซิ่งคณะ “ทิดสา วาทะศิลป์” และคณะหมอลำหมู่ “รัตนศิลป์ อินตราไทยราษฎร์”
 
    
         ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในเรื่องการค้าการลงทุนและบริการ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นชุมทางคมนาคมขนส่งทางรถยนต์รถไฟ และเครื่องบิน กว่า 32 เที่ยวบินต่อวัน เชื่อมโยงทั้ง ขอนแก่น-กรุงเทพฯ, ขอนแก่น-เชียงใหม่,ขอนแก่น-หาดใหญ่ และขอนแก่น-ภูเก็ต มีโรงแรมที่พักที่มีสามารถรองรับผู้มาเยือนกว่า 366 แห่ง หรือคิดเป็นห้องพักกว่า 10,068 ห้อง พรั่งพร้อมด้วยโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน และศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน มีสถานที่จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา
ร่วมทั้งการแสดงสินค้าขนาดใหญ่ และมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน ด้วยโครงการรถไฟรางคู่-ทางรถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม), โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา (เฟส 1 สายเหนือ-ใต้) การดำเนินการพัฒนาจังหวัดสู่ Smart City 
         นอกจากนี้ยังมีรถขอนแก่น City Bus รถโดยสารปรับอากาศ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น Free WIFI, ระบบ GPS ตรวจสอบตำแหน่งรถ, กล้อง CCTV ภายในรถที่เปิดให้บริการเส้นทางจากสนามบินเข้าสู่เมืองขอนแก่น และเส้นทางภายในตัวเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งโครงการระบบขนส่งมวลชนอีกหลากหลายโครงการซึ่งจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน    จังหวัดขอนแก่นยังพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดปีด้วยกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ งานเทศกาลหมอลำคาร์นิวัล งานสุดยอดสงกรานต์ เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว งานวิสาฆบูชา@วัดทุ่งเศรษฐี งานเทศกาลอาหารทะเล@เมืองขอนแก่น งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู งานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ และงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์  ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทำให้จังหวัดขอนแก่นได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน. หรือ TCEB) ให้เป็น ๑ ใน ๕ MICE City ของประเทศ คือเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมสัมมนา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ได้จัดทำแผนการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน               
         หมอลำคาร์นิวัลจึงเป็นงานเทศกาลที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมชม ซึ่งเป็นเทศกาลที่สะท้อนถึงความเป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นและเป็นการเผยแพร่ สืบสาน มรดก ภูมิปัญญา รวมไปถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของภาคอีสาน นั้นคือ “งานเทศกาลหมอลำคาร์นิวัล” ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะ บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น  “หมอลำ” ถือเป็นศิลปะการแสดงที่มีการสืบทอด และอยู่ในสายเลือดของคนอีสานมาอย่างยาวนาน 
 
โดยจังหวัดขอนแก่น มีคณะหมอลำกว่า ๑๐๐ คณะ ไม่ว่าจะเป็นหมอลำกลอน หมอลำเรื่อง ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ทางจังหวัดขอนแก่นจึงได้ มีการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเส้นทางจราจร ที่ขบวนคาร์นิวัลจะแห่ผ่านในตัวเมือง ร่วมไปถึงจุดชมขบวนคาร์นิวัล         
        การเตรีมความพร้อมในด้านเวทีการแสดงโดยให้เจ้าหน้าที่ ทั้งตำรวจ ทหาร อำนวยความสะดวก ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และอยากจะขอเชิญชวนล่วงหน้ากับอีก ๑ เทศกาล ที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน คือ งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สาดคักคัก สาดให้ม่วน” มีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ คือ Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ตอน “คลื่นมนุษย์สุดประตูเมือง” จึงขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัส เสน่ห์อันหลากหลายในวิธีวัฒนธรรม กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ที่ขอนแก่น
 
 
www.hellosarapa.com                                      
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  
 
เฮ็ด..WORK UBON ร้านกาแฟแห่งใหม่..อุบลราชธานี ท่องเที่ยวเมืองพิจิตร เมืองรอง..แต่ไม่เป็นสองรองใคร เที่ยวเมือง ...ประจวบคีรีขันธ์ ท่องเที่ยว “เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ”
องค์การสวนสัตว์ จัดพิธีมอบรางวัลประกวดคลิปวีดีโอ ททท.เชิญเที่ยวงานตรุษจีน 12 พื้นที่ชุมชนจีนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ ขอแสดงความยินดี กับพี่ สาธิต เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 38 17 - 21 มกราคม ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
เทสโก ้โลตัส จุดกระแส "ตรุษจีน กินหมด งดของเหลือ" ซีกัลตอกย้ำความเป็นเบอร์ 1 สทท. และททท. จัดมหกรรมท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี ยกทัพผู้ประกอบการท่องเที่ยว อาหารถิ่น OTOP และชุมชนกว่า 600 ราย สยาม สาม สำรับ ต้นตำรับอาหารไทยโบราณ
ส่งเสริมปีการท่องเที่ยว ‘61’ ได้หรือไม่! เมื่อชมรมรถตู้บริการนักท่องเที่ยวทั่วไทยประสบปัญหาในข้อจำกัด รมว.สธ.เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช เผยศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่โลกต้องจับตามอง เชื่อมโยงอาเซียน-อินเดีย ในโอกาส 25 ปีแห่งพันธมิตร ใน “ASEAN-India Expo and Forum PMG Corporation จับมือกระทรวงเศรษฐกิจ