ททท. เดินหน้าแผนพัฒนาเส้นทางสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจดีเด่น
พัฒนาองค์กร สังคม เป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างรอบด้าน
                 ททท. เดินหน้าแผนพัฒนาเส้นทางสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจดีเด่น  เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ด้วยโมเดล“TAT360"  พร้อมสร้างสรรค์ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน สร้าง ททท. ให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามเกณฑ์ของ สคร. ก้าวสู่รัฐวิสาหกิจดีเด่น ภายในปี 2564
                นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เปิดเผยว่า   “ททท. ได้วางแผนการทำโครงการพัฒนาเส้นทางสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจดีเด่น ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และโครงการที่จะพัฒนา ททท. อย่างรอบด้าน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร รวมถึงการสร้าง ททท. ให้เป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการ ค้นหาข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลแบบ 360 องศา และสร้างกิจกรรมเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร พนักงานในองค์กร พันธมิตร”
                 ททท. ได้เปิดตัวโครงการ  "ขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ด้วยโมเดล TAT360"  คือ การรู้รอบตัว ใส่ใจรอบด้าน เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรสามารถเสนอความคิดเห็นในด้านต่างๆ ค้นหาความคิดใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงาน ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในระยะเวลา 2 ปีนี้ จึงถือเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพื่อพัฒนาองค์กรให้ไปสู่รางวัลอันทรงเกียรติ 
                นายยุทธศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ททท. ได้เข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ซึ่ง สคร. กำหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจต้องบริหารงานโดยมุ่งเน้นในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance : CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) อีกด้วย และในฐานะเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ ได้ตระหนักและให้ความความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) นับเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็น “องค์กรที่ดี” ซึ่งสะท้อนได้จากนโยบายการดำเนินงานของ ททท. (TAT Policy) ที่กำหนดให้องค์กรดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มุ่งรักษาทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการสร้างมูลค่าในภาคส่วนต่างๆ อันจะนำมาซึ่งรายได้ที่เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
                ผู้ว่าการ ททท. กล่าวในตอนท้ายว่า กิจกรรมในวันนี้ คือ ความมุ่งหวังของ ททท. ที่จะเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ชัดเจน
 
www.hellosarapa.com                                      
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม   
เฮ็ด..WORK UBON ร้านกาแฟแห่งใหม่..อุบลราชธานี ท่องเที่ยวเมืองพิจิตร เมืองรอง..แต่ไม่เป็นสองรองใคร เที่ยวเมือง ...ประจวบคีรีขันธ์ ท่องเที่ยว “เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ”
องค์การสวนสัตว์ จัดพิธีมอบรางวัลประกวดคลิปวีดีโอ ททท.เชิญเที่ยวงานตรุษจีน 12 พื้นที่ชุมชนจีนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ ขอแสดงความยินดี กับพี่ สาธิต เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 38 17 - 21 มกราคม ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
เทสโก ้โลตัส จุดกระแส "ตรุษจีน กินหมด งดของเหลือ" ซีกัลตอกย้ำความเป็นเบอร์ 1 สทท. และททท. จัดมหกรรมท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี ยกทัพผู้ประกอบการท่องเที่ยว อาหารถิ่น OTOP และชุมชนกว่า 600 ราย สยาม สาม สำรับ ต้นตำรับอาหารไทยโบราณ
ส่งเสริมปีการท่องเที่ยว ‘61’ ได้หรือไม่! เมื่อชมรมรถตู้บริการนักท่องเที่ยวทั่วไทยประสบปัญหาในข้อจำกัด รมว.สธ.เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช เผยศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่โลกต้องจับตามอง เชื่อมโยงอาเซียน-อินเดีย ในโอกาส 25 ปีแห่งพันธมิตร ใน “ASEAN-India Expo and Forum PMG Corporation จับมือกระทรวงเศรษฐกิจ