"สงกรานต์ ภูเขาทอง มหาสมัยสูตร 205 ปี"
         ททท. เชิญชวนเที่ยวสงกรานต์ วัดภูเขาทอง มหาสมัยสูตร 205 ปี ศรีมหาโพธิแห่งเดียวในไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมวงสงกรานต์ ภูเขาทอง มหาสมัยสูตร 205 ปี ศรีมหาโพธิ โดยมีกิจกรรม สำคัญคือ ร่วมสรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 200 ปี พร้อมรับน้ำพระพุทธมนต์มหามงคลพิธีมหาสมัยสูตร หนึ่งเดียวในประเทศไทย วันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร

         งานประเพณีสงกรานต์ภูเขาทอง มหาสมัยสูตร 250 ปี ศรีมหาโพธิ จะเริ่มขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของการจัดงานทุกวัน คู่มือเที่ยวชมสามารถสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมประทับตราลงโพสต์การ์ดครบ 8 จุด            รอบภูเขาทอง ได้แก่ 1 ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 2 พระอุโบสถ 3 พระวิหาร หลวงพ่ออัฏฐารส 4 พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) 5 หลวงพ่อดำ 6 หลวงพ่อโต 7 ศาลาการเปรียญ และ 8 และกิจกรรมพระเจดีย์ทราย เจดีย์ข้าวสาร เพื่อรับหนังสือ " เป็นบุญจริงๆ นะ" รวมคำสอนเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พร้อมสัมผัสกับบรรยากาศตลาดย้อนยุค และการแต่งกาย ชุดไทยที่สวยงามภายในงาน ยังมีการจำหน่ายอาหารไทยทั้งคาวและหวาน รวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม สลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน อาทิ ฟ้อนขันดอ  ก เซิ้งโปงลาง การแสดงชุดตารีบุหงา ชุดวิชนี ฟ้อนที (ฟ้อนร่ม) การแสดงไทพวน ตาลีกีปัส หุ่นละครเล็กจับนางเวลา นาคาอวยชัย การแสดงชุดกลองเภรีก้องหล้า การแสดงชุดระบำสี่ภาค

         สำหรับงานวันที่ 15 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมสำคัญ คือ ช่วงเวลา 18.00 น. คุณยุทธศักด์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส จะเชิญน้ำสรงถวาย      พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ รองสมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อนำไปส่งยังต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 200 ปี ประวัติความเป็นมาของต้นโพธิ์นั้น มีความว่าสมัยพระเจ้าอโศก มหาราชทรงสมณทูตไปเผยแพร่พุทธศาสนาให้ลังกา ทรงโปรดให้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์ไปปลูกที่ศรีลังกาด้วย จากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้มีการส่งสมณทูตโดยมีพระอาจารย์ดี พระอาจารย์เทพ จากวัดสระเกศ เป็นหัวหน้าสมณทูต ไปสืบพระพุทธศาสนาในลังกา กษัตริย์ลังกาได้พระราชทานหน่อพระศรีมหาโพธิ์ถวายรัชกาลที่ 2 จำนวน 3 หน่อ ทรงโปรดให้ปลูกที่หน้าพระอุโบสถ วัดสระเกศ วัดสุทัศน์ และวัดมหาธาตุ โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกโดยพระองค์เอง ซึ่งตรงกับพุทธศักราช 2357 และได้พระราชทานน้ำสรงต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันสงกรานต์ จึงนับเป็นโบราณราชประเพณี ปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี
         ทั้งนี้พิธีสมโภชเจริญพระพุทธมนต์ "มหาสมัยสูตร" เพื่อทำน้ำพุทธมนต์ แจกจ่ายให้ประชาชน น้ำไปประพรมที่บ้านเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบเนื่องมาแต่สมัยรัชกาลที่ 3 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 170 ปี โดยพิธีสวดตรงกับวันที่ 15 เมษายนเวลา 18.00 น. ของทุกปี บทสวดมหาสมัยสูตรเป็นบทพระพุทธมนต์ ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศถึงการประชุมเทวดาครั้งยิ่งใหญ่ หากประชาชนได้นำน้ำมนต์ไปบูชาก็จะเกิดความร่มเย็น เป็นสุข เมื่อปีศักราชขึ้นปีใหม่ไทย พระสงฆ์วัดสระเกศฯ ได้ใช้บทนี้สวดให้เทวดาคุ้มครองประเทศชาติ ปัจจุบันเหลือเพียงวัดเดียวในกรุงเทพฯที่ประกอบพิธีกรรมเช่นนี้สำหรับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มหาสมัยสูตร ณ วัดสระเกศฯ จะได้รับน้ำพระพุทธมนต์ มหาสมัยสูตร หนังสือประวัติมหาสมัยสูตร ไว้เป็นสิริมงคล
         ททท. ร่วมกับ ขสมก. จัดรถเวียน "สวัสดีปีใหม่ไทย... ไหว้พระ 10 วัด"...ฟรี
         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.) ร่วมกับ องค์การขนส่งมวลชน (ขสมก.)                     จัดรถเวียนไหว้พระ "สวัสดีปีใหม่ไทย... ไหว้พระ 10 วัด"... เพื่อความเป็นเสริมสิริมงคลตามวิถีไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ในเส้นทาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร-วัดสามพระยาวรวิหาร- วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร-วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร -วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร -วัดพระศรีรัตนศาสดาราม -วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร -วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร -วัดราชนัดดารามวรวิหาร -อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
         กิจกรรมรถเวียนฟรี "สวัสดีปีใหม่ไทย... ไหว้พระ 10 วัด"...          จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึง 17 เมษายน 2561 ระหว่างช่วงเวลา 08.00 น. -16.00น. สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถขึ้นรถได้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและป้ายรถประจำทางหน้าวัด ทั้ง 10 วัด    ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1672
         กิจกรรมรถเวียน "สวัสดีปีใหม่ไทย... ไหว้พระ 10 วัด"... เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เที่ยวเมืองไทย ใครๆก็เที่ยวได้" ของ ททท. ในการสร้างโอกาสการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นสวัสดิการสังคม
 
www.hellosarapa.com                                      
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม