วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับศิลปากรสมาคม ได้กำหนดจัด การแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติด้านดนตรีไทย ให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป

การแสดงในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ดนตรีไทย เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ รวมกว่า ๑๐๐๐ คน เข้าร่วมการแสดงและบรรเลงดนตรีไทย อาทิ การบรรเลงดนตรีไทยวงมหาดุริยางค์ ในเพลงโหมโรงทศรัตน์กษัตรา(เพลงที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ) โดย ครู อาจารย์ดนตรีไทย จากสถาบันการศึกษาต่างๆกว่า ๓๐๐ คน การประชันปี่พาทย์ไม้แข็ง เพลงบุหลัน / เพลงเขมรราชบุรี /เพลงทยอยใน / เพลงสารถี โดยวงศิษย์พิบูลย์ธรรม กรุงเทพฯ และวงประคองศิลป์ สุพรรณบุรี และการบรรเลงดนตรีไทยวงมหาดุริยางค์ เพลงเต่ากินผักบุ้ง โดยวงนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เป็นต้น โดยมี นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดเปิดกรวยถวายราชสักการ
 
www.hellosarapa.com                    Tel. 095-5516345              e-mail : kunre1709@gmail.com

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม :