ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม
                เรื่องของความเชื่อ  ความศรัทธา  ของชาวบ้านชาวสี่แคว  รวมถึงชาวไทย  และชาวไทยเชื้อสายจีน  และนักท่องเที่ยวทุกคนเมื่อเดินทางท่องเที่ยวแห่งหนตำบลใด  ต้องหาโอกาสได้แวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องที่  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม แควใหญ่  จัดว่าเป็นศาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์  ตั้งอยู่  ณ บริเวณแหลมที่ยื่นออกไปช่วงต้นแม่น้ำเจ้าพระยา  และเป็นจุดที่สามารถมองชมวิวเห็นแม่น้ำสองสี  บนถนนสายนครสวรรค์-ชุมแสง  หันหน้าลงสู่ต้นน้ำเจ้าพระยา  บริเวณที่แม่น้ำสองสีสี่สายมารวมกัน  เรียกว่าปากน้ำโผล่ หรือปากน้ำโพ  
                เดิมเป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง  จากจารึกในระฆังโบราณคู่ศาล  ระบุปีที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายใน ค.ศ. 1870  หรือ พ.ศ. 2413 แสดงให้ทราบว่า  ศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุนานกว่า  130  ปี  จึงมีการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้ง  จากป้ายไม้กลางฐานเขียนว่า  “บ๊นเถ่ากงเบียว”  ระบุปีที่สร้างศาลใหม่เป็นภาษาจีน หรือ คศ. 1994 (พ. ศ. 2442)
                ปัจจุบันลักษณะศาลเจ้าแห่งนี้  เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ แบ่งเป็น  3  ตอน  ตอนหน้าสุดคือ ส่วนที่สร้างใหม่ประดิษฐานแท่นบูชาเทพยดาฟ้าดิน   ตอนกลาง  เป็นอาคารไม้ดั้งเดิม   ตอนในสุด เป็นส่วนที่สร้างใหม่มีแท่นที่ประดิษฐานองค์เทพเจ้าบุ๊นเถ่ากง  หรือเจ้าพ่อเทพารักษ์  เป็นองค์ประธานอยู่กลาง
เทพเจ้ากวนอูอยู่ด้านขวา   เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่สวรรค์อยู่ด้านซ้าย  หลังคาศาลประดับด้วยมังกรคู่ ชูลูกแก้ว ปลายสันหลังคาทอดยาวลงมาเป็นมังกรหัวหงายที่สวยงามตระการตา เด่นตระหง่านคู่เมืองนครสวรรค
                บริเวณรอบ ๆ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม ยังมีร้านรวงขายข้าวของ ให้เห็นบรรยากาศเก่า ๆ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยรุ่นเก่าที่ชาวบ้านยังคงอนุรักษ์ใช้จนถึงปัจจุบันอย่างตู้แช่น้ำอัดลม  รวมถึงได้สัมผัสวิถีชุมชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่รายรอบศาลให้เห็นอีกด้วย
                
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม  เปิดบริการให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เข้ามากราบไหว้ขอพรตามความเชื่อ  ความศรัทธาที่มีมาแต่โบราณของคนแถวนี้ได้บอกกล่าวเอาไว้  ว่าขอได้เพียง  1 ข้อ  ประสบความสำเร็จทุกราย  เปิดตั้งแต่เวลา  05.00 – 19.00 น. ทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุด
 
 
ขอขอบคุณ
      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
     ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคเหนือ                                       คุณสมฤดี  จิตรจง
     ผู้อำนวยการททท.สำนักงานนครสวรรค์– พิจิตร                                                       คุณวิสูตร  บัวชุม                             ททท.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
 
 
 
 
www.hellosarapa.com          Email : Kunre1709@gmail.com        Tel : 095-5516345
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม