เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสดอกกระเจียว(ยักษ์)  ณ บ้านเขาโล้น อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
                 ททท.สำนักงานนครสวรรค์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสดอกกระเจียว(ยักษ์)  ณ บ้านเขาโล้น อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
                จังหวัดพิจิตร กับคำนิยามใหม่ พิจิตรเมืองเล็กแต่...น่ารัก ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งทางด้านวัฒนธรรม วิถีถิ่น  และธรรมชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร ในช่วงหน้าฝนหรือ  Green Season
จังหวัดพิจิตรกำหนดจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวสัมผัสดอกกระเจียว (ยักษ์)  บ้านเขาโล้น  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร  ประจำปี 2561  กำหนดเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 พร้อมการแถลงข่าวโดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมมือกับ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอทับคล้อ นายวิชัย  แตโช ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้พิจิตร และนาย เศรษฐ์ฐกร นาศพัฒน์ ประธานป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
           นาย วิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์
ได้จัดเตรียมความพร้อม และรับผิดชอบในด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร กล่าวว่าในปีนี้ ทางอำเภอทับคล้อ และชุมชนบ้านเขาโล้น ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ในการเตรียมพื้นที่ต้อนรักนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศในการเข้าชมความงาม ของดอกกระเจียว (ยักษ์) อาทิเช่น การจัดทำเส้นทางเดินเที่ยวชมดอกกระเจียว ไว้อย่างพร้อมเพรียงและปลอดภัย อีกทั้งยังมีการ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จากชาวบ้านชุมชนเขาโล้น เช่น น้ำผึ้งป่า เครื่องจักสาน และยังมีอาสาสมัครที่คอยบรรยายให้  ความรู้ และ  ข้อมูลของสถานที่แก่นักท่องเที่ยว ไว้อย่างพร้อมเพรียง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์  ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดเตรียมความพร้อม ในการเปิดเทศกาลชมดอกกระเจียวบานที่บ้านเขาโล้น
นับเป็นการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการจากคนในชุมชนอย่างแท้จริง ตรงกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ จากความงามของธรรมชาติ และเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม ให้ยังคงอุดมสมบูรณ์ ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อย่างยังยืนสืบต่อไป
           นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเที่ยวชมจะได้สัมผัส ทุ่งดอกกระเจียว(ยักษ์) ซึ่งมีพื้นที่ 400 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ เขาโล้น เขาชะอมและเขาตะพานนาก หมู่ที่ 6 บ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยจุดที่พบดอกระเจียวยักษ์เป็นบริเวณพื้นที่เขาชะอมและเขาตะพานนาก ที่มีต้นกระเจียวออกดอกขนาดใหญ่ ดอกกระเจียว 
เป็นพืชดั้งเดิมของไทยขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ในแถบ   ภาคเหนือ และภาคอีสาน รวมทั้งประเทศใกล้เคียง มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์: Curcuma aeruqinosa Roxb มีชื่อเรียกตามท้องถิ่น หรือ ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า ดอกกระเจียว ดอกกระเจียวแดง ดอกอีเจียว โดยลำต้นของดอกกระเจียวจะมีลำต้นอยู่ใต้ดินที่เรียกว่าเหง้าหรือหัว กลีบดอกสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร ชูช่อสีชมพู สลับสีขาว ตัดกับใบสีเขียว กระจายปกคลุมพื้นที่ด้านล่างของป่าชุมชนที่มีต้นไม้ขนาดกลางปกคลุมทั้งพื้นที่สร้างความประทับใจในความสวยงามกับผู้พบเห็นดอกกระเจียวยักษ์ที่มีหลายหมื่นดอก นักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพความประทับใจ และสัมผัสกับบรรยากาศ ธรรมชาติของทุ่งดอกกระเจียว (ยักษ์) ได้ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม จนถึง เดือนกันยายน ของทุกกปี
               ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติเดินทางมาท่องเที่ยวและมาสัมผัสกับ ทุ่งดอกกระเจียว(ยักษ์) ที่บานสะพรั่ง ต้อนรับผู้มาเยือน นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจแล้ว จังหวัดพิจิตร เมืองเล็กแต่...น่ารัก ยังมี สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น สักการะพระนอน พุทธไสยาสน์ ที่วัดสุขุมาราม อำเภอบางมูลนาค, วัดเขารูปช้าง อำเภอตะพานหิน นมัสการหลวงพ่อเพรช ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ บึงสีไฟ ชมอุทยานเมืองเก่าพิจิตร ในเขต อำเภอเมือง ชมความงามของวัดบางคลาน และสถานที่ท่องเที่ยวที่รอให้คุณมาสัมผัสอีกมากมาย และนักท่องเที่ยวสามารถซื้อของฝากท้องถิ่นสนับสนุนชุมชนได้อีกด้วย
 
                    นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรได้ที่ ททท.สำนักงานนครสวรรค์
โทร.0 5622 1811-2 โทรสาร 0 5622 1810  E-mail., www.tourismnakhonsawan.org
Facebook : Nakhonsawan.Phichit   Line : @tatsawanphichit   Twitter : tatsawanpichit      
Intagram : TATsawanpichit
 
ขอขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคเหนือ                   คุณสมฤดี  จิตรจง
ผู้อำนวยการททท.สำนักงานนครสวรรค์ – พิจิตร                                  คุณวิสูตร  บัวชุม
ททท.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
www.hellosarapa.com          Email : Kunre1709@gmail.com        Tel : 095-5516345
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม