ในงานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนงานด้านกิจการพลเรือนของ ทร. ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา กิจการหอประชุมทร. วันพฤหัสบดีที่ 6  กันยายน 2561

       

          เรียน  รองเสนาธิการทหารเรือ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน  กรมกิจการพลเรือนทหาร ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด บริษัท เบอร์รี่ยุคเกอร์ บริษัท ปูนอินทรีย์ ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ สโมสรลูกเสือนาวี ชมรมลูกเสือสมุทร ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ มัสยิดบ้านครัว ชุมชนกุฏีจีน และพี่น้อง สื่อมวลชนที่รักทุกท่าน

        

          ผมพลเรือโทบรรพต เกิดภู่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในนามของกองทัพเรือ รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้กรุณาสละเวลาร่วมงานในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

         การจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนไมตรีจิตและแสดงความขอบคุณแก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนสื่อมวลชน ศิลปินดารา รวมทั้ง บุคคลซึ่งเป็นพันธมิตร และให้การสนับสนุนงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพเรือมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย การจัดโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง” การสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง การสนับสนุนงานด้านบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือ เป็นต้น

       

          ในนามของกองทัพเรือ ผมขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของท่านทั้งหลายอีกครั้ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนในการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน รวมทั้ง การดำเนินงานด้านอื่นๆ ของกองทัพเรือจากท่านทั้งหลายสืบต่อไป และหากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่สามารถให้การสนับสนุนท่านได้ กองทัพเรือยินดีให้การสนับสนุนเช่นกัน

      ในโอกาสนี้ ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือตลอดจนดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อีกครั้ง เดชพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ได้โปรดดลบันดาล พระราชทานพร ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ขอขอบคุณ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ               พลเรือโทบรรพต  เกิดภู่เจ้า

www.kaomaadoo.com                    คุณฉัตรชัย  แดงกะเสม             083-076-0579

www.aboutinformant.com               คุณเกษราภรณ์  พนัสสุวรรณคีรี   095-551-6345

www.hellosarapa.com                     คุณเกษราภรณ์  พนัสสุวรรณคีรี   095-551-6345

www.hellosarapa.com/wep19          คุณเกษราภรณ์  พนัสสุวรรณคีรี   095-551-6345