สายน้ำแห่งชีวิต..กาญจนบุรี

เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่

                กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตที่กาญจนบุรี วันที่ 15 กันยายน 61 ณ ท่าลงแพเขื่อนขุนแผน ริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี

โดยมี พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นายจีระเกียรติ์  ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายเชิดศักดิ์  จำปาเทศ  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  พล.ท.ภพอนันฒ์  เหลืองภานุวัฒน์  นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี  นางสาวจรรยารักษ์  สาธิตกิจ  ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  รวมทั้งส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

                จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานสายน้ำแห่งชีวิตขึ้น ทั้งนี้ มุ่งหวังจะให้เกิดแดนใหม่ให้กับการท่องเที่ยวทางน้ำในจังหวัดกาญจนบุรี นั่นคือ ถึงกาญจนบุรีนึกถึงสายน้ำ... คิดถึงสายน้ำ นึกถึงกาญจนบุรี กาญจนบุรีมีแม่น้ำสำคัญ 3 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำทั้ง 3 สายนี้ เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวกาญจนบุรีมาเนิ่นนาน แพอาหาร แพพัก แพล่อง โรงแรม รีสอร์ท แม่น้ำสามสาย ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาอย่างยาวนาน นอกจากนั้น แม่น้ำทั้ง 3 สายนี้ยังสามารถตอบโจทย์กีฬาทางน้ำได้ในระดับประเทศอีกด้วย ดังนั้นความปลอดภัย มาตรฐานเรือแพ ประเภท จึงเป็นความสำคัญอันดับต้นๆ ที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้ความสำคัญ นอกเหนือไปจากความสุข ความสะดวกสบาย จากการให้บริการและความงดงามตามธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม

                นางสาวจรรยารักษ์  สาธิตกิจ  ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวว่า  “สำหรับกิจกรรมวันนี้  เป็นงานสายน้ำแห่งชีวิต  เนื่องจากว่ากาญจนบุรีมีแม่น้ำสำคัญ 3 สาย ที่มาบรรจบกันคือ แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควใหญ่ และกลายเป็นแม่น้ำแม่กลอง  ซึ่งแม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงคนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงใน ภาคกลางทั้งหมดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย  นอกจากเราใช้แม่น้ำแม่กลองในการคมนาคมในสมัยอดีตแล้ว   ปัจจุบันนอกจากใช้กิน ใช้สำหรับในเรื่องอุปโภค บริโภค แล้วเนี่ย แม่น้ำแม่กลองหรือแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ยังเป็นสถานที่ที่เราใช้เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างมาก  และกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสนใจที่จะมาเที่ยวใน กาญจนบุรี ก็คือการล่องแพ   แต่ว่าบริเวณหน้าเมืองจะมีแพอาหารเสียส่วนใหญ่  บางโซนก็จะเป็นแพพัก เพราะฉะนั้นเราก็มีการรวมผู้ประกอบการทั้งหมดที่ประกอบการเกี่ยวกับแพมาประกวด   เพื่อความสวยงามให้เห็นรูปแบบใหม่ของการทำแพเพื่อการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน และมีความสวยงามซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีในการที่จะ หนึ่งนอกจากจะลำลึกถึงบุญคุณของแม่น้ำแล้ว ยังเป็นการตอบแทนนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องของกิจกรรมการล่องแพที่พัฒนามาตรฐานของการทำแพให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย มีความสวยงาม และที่สำคัญมีอาหารเลิศ หรู อาหารเด่นของแต่ละอำเภอมาให้นักท่องเที่ยวได้ชม ได้ชิมวันนี้ก็คือหมายความว่า หลังจากงานวันนี้ก็จะของดีจาก 13 อำเภอมา  ท่านก็สามารถที่ไปเที่ยว ไปชม ไปช้อป ในอำเภอต่าง ๆ  ทั้งสิบสามอำเภอของเราได้”

                นอกจากได้เที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิต ชมบรรยากาศและการแสดงแล้ว  ใกล้ ๆ กัน เรายังมีแหล่งเที่ยวที่สำคัญอีกอย่างเช่น  วัดถาวรวราราม (วัดญวณ) หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดญวณ” เป็นวัดในพุทธศาสนาอนัมนิกาย ฝ่ายมหายาน และมีชื่อตามภาษาญวณว่า “คั้นถ่อตื่อ” แปลเป็นไทยว่า อยู่อย่างมั่นคงถาวร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนาม ชื่อ วัดถาวรวราราม ตามประวัติกล่าวว่าในปี 2377 สมัยรับการที่ 3 โปรดเกล้าให้พระยาบดินทรเดชา (สิงห์เสนี) ไปเป็นแม่ทัพหลวงปราบลาวแขมรและญวณ  เมื่อได้รับชัยชนะจึงนำชาวญวณเข้ามาเมืองไทย  พวกที่นับถือคริสต์ศาสนาให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สามเสนกรุงเทพฯ ส่วนพวกที่นับถือพุทธศาสนาให้มาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี แถวบ้านเพนียด ตำบลท่ามะขาม และบ้านลิ้นช้างตำบล บ้านเหนือเพื่อให้รักษาป้อมเมืองใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นที่ปากแพรก ญวณที่นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่ใดก็มักนิยมพระญวนมาด้วย และสร้างวัดเป็นที่บำเพ็ญกุศลของพวกตนที่นั้นชาวญวนเป็นผู้นับถือและยึดมั่นในพุทธศาสนาจึงได้ริเริ่มก่อสร้างวัดที่ โรงหีบตำบลบ้านเหนือถือเป็นวัดญวนแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี                  ดังนั้นวัดถาวรวรารามกาญจนบุรีจึงถือได้ว่าเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่มากกว่าร้อยปี การสืบสานประเพณีในพุทธศาสนายังคงไว้ในรูปแบบของ อนัมนิกาย เช่น พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ การทำด๊าม (กงเต็ก) เซ่นไหว้แก่บรรพบุรุษ พิธีกรรมอื่น ๆ สวดมนต์ไหว้พระ เป็นต้น

               สำหรับกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้  ติดตามได้ โดยทางเราจะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ อย่างต่อเนื่อง ท่านใดสนใจ จะมาเที่ยวกาญจนบุรี  ทำกิจกรรมล่องแพอาหาร  แพที่พัก  หรือในโซนต่าง ๆของจังหวัดกาญจนบุรี   ไม่ว่าจะเป็นในเมือง ในอำเภอศรีสวัสดิ์ หรืออำเภอไทรโยค  ขอเชิญมาเที่ยวในเดือนหน้า  ตรวจสอบกิจกรรมในแต่ละเดือนได้ตลอดปี

 

ขอขอบคุณ

คุณจรรยารักษ์  สาธิตกิจ  ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

 

www.hellosarapa.com    kadsarapron pnussuwankere     095-5516345

www.hellosarapa.com/web19

www.hellosarapa.blogspot.com