ททท.สำนักงานอุทัย เชิญร่วมปั่นชมเมือง พระชนกจักรี ครั้งที่ “แผ่นดินธรรม  สู่แผ่นดินทอง”

             การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานอุทัยธานี  ร่วมกับ เทศบาลเมืองอุทัยธานี  และชมรมจักรยานจังหวัดอุทัยธานี  กำหนดจัดงานปั่นชมเมืองพระชนกจักรี  ครั้งที่  4  “แผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง”  ในวันที่  9  ธันวาคม  2561 ณ บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก  จังหวัดอุทัยธานี  โดยแบ่งเส้นทางปั่น  2 เส้นทาง  สาย A  ระยะทาง  80 กม.  (ปล่อยตัวเวลา  08.05 น.)  และสาย B  ระยะทาง  30 กม. (ปล่อยตัวเวลา  08.30 น.)

                 กิจกรรมงาน  ปั่นชมเมืองพระชนกจักรีได้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องมา  ตั้งแต่ ปี 2558  ได้จัดครั้งที่  1 ปี  2559  จัดครั้งที่สอง  และปี  2560  จัดครั้งที่  3 และประสบผลสำเร็จเรื่องมา  โดยครั้งล่าสุดมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการปั่นชมเมืองพระชนกจักรีครั้งที่  3  เมื่อวันที่  10  ธันวาคม  2560  ที่ผ่านมากว่าสองพันคน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมปั่นชมเมืองพระชนกจักรี  ครั้งที่  4  เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี  เพื่อการกระจายรายได้สู่ชุมชน  และช่วยเหลือชุมชน  แต่ละครั้ง  ได้นำเงินรายได้จากค่าสมัครการเข้าร่วมกิจกรรม  ร่วมสมทบทุนในการสาธารณะประโยชน์  เช่น  จัดซื้อเครื่องมือตัดถ่าง  เพื่อมอบให้มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี  นำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม  และในปี  2561  โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุทัยธานี  ได้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่ง  มาจากผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมในการปั่นชมเมืองพระชนกจักรี  ครั้งที่  4  นี้  จะนำไปร่วมสมทบทุนในการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  มอบให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี

                 นายภฤศ  พุทธนบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน  ททท.สำนักงานอุทัยธานี  เปิดเผยว่า  จังหวัดอุทัยธานี  มีเส้นทางท่องเที่ยวปั่นจักรยานหลายเส้นทาง  เนื่องจากจังหวัดอุทัยธานี  มีความสงบเป็นธรรมชาติ

  การจราจรไม่วุ่นวายเหมือนจังหวัดอื่น ๆ  สามารถปั่นในทุกช่วงเวลา  ทั้งเช้าและเย็น  ในแต่ละเส้นทางจักรยานจะทำให้นึกถึงความเป็นอุทัยธานีได้ชัดเจน  เพราะบางเส้นทาง  จะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชุมชนชาวแพสะแกกรัง  และวิถีชีวิตของชาวอุทัยธานี  นักปั่นจักรยานยังได้สัมผัสเรียนรู้ชีวิตเรียบง่ายของผู้คน  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

                ทั้งนี้  นายภฤศ  พุทธนบ    ยังกล่าวอีกว่า  จังหวัดอุทัยธานียังมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่มีความน่าสนใจอยู่อีกหลายพื้นที่  อาทิเช่น  การล่องเรือชมวิถีแพสะแกกรัง  เที่ยวชมวัดอุโบสถาราม (วัดโบสถ์)  ชมวิหารแก้ว  และปราสาททองคำ  ณ วัดท่าซุง (แลนด์มาร์คทางพุทธศาสนาของจังหวัดอุทัยธานี)  หุบป่าตาด  แหล่งท่องเที่ยว  UNSEEN  IN  THAILAND  ของอุทัยธานี  น้ำพุร้อนสมอทอง  ต้นไม้ยักษ์  และวัดถ้ำเขาวง  เป็นต้น

                ททท.สำนักงานอุทัยธานี  จึงขอเชิญชวนนักปั่นจักรยานเข้าร่วมงานปั่นชมเมืองพระชนกจักรี  ครั้งที่  4  “แผ่นดินธรรม  สู่แผ่นดินทอง”  ในวันที่  9  ธันวาคม  2561  ณ บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก  จังหวัดอุทัยธานี  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : ททท.สำนักงานอุทัยธานี  โทรศัพท์  056-514651-2  ,  เทศบาลเมืองอุทัยธานี  โทรศัพท์  056-512005  และชมรมจักรยานอุทัยธานี  โทรศัพท์  086-3561944

 

www.hellosarapa.com   kadsarapron pnussuwankere  Tel. 095-551-6345  Email : abouinformant@gmail.com

www.hellosarapa.com/web19  Email : abou123656@gmail.com

www.hellosarapa.blogspot.com