ททท. จัดกิจกรรมเชิญชวนท่องเที่ยว "เมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ" ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ ในจังหวัดเมืองรอง เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เกิดการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีสร้างกระแส ผ่าน 5 Influencer
         นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า กิจกรรม เมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ ให้ความสำคัญกับเส้นทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) ในจังหวัดเมืองรอง เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เกิดการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ 55 เมืองรองของประเทศไทย เพื่อกระจายโอกาสในเชิงรายได้การท่องเที่ยว ไปสู่เศรษฐกิจฐานราก ปรับสัดส่วนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และคนต่างชาติในพื้นที่เมืองหลักต่อเมืองรอง    พร้อมสร้างจิตสำนึกท่องเที่ยวอย่างใส่ใจไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ และขนบธรรมเนียมประเพณีและประเพณีความเป็นไทย เพื่อความยั่งยืนของชุมชน                  
         กิจกรรมนี้ให้ความสำคัญกลุ่มนักท่องเที่ยว Generation Y หรือ กลุ่มคนที่โตมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในยุคที่มีอินเตอร์เน็ตแพร่หลายแล้ว คือบรรดาคนที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523 - 2543 ที่มีความสนใจในเรื่องการท่องเที่ยว มักหาเวลาว่างจากการทำงาน ออกเดินทางท่องเที่ยวตามที่ต่าง ๆ หรือเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ สนใจข่าวสารเรื่องราวของสังคม สิ่งใหม่ ๆใช้เวลากับสื่อออนไลน์ และเห็นความสำคัญของเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเที่ยวเมืองรองแบบคาร์บอนต่ำ ผ่าน Infuencer หรือผู้ที่มีอิทธิพลในการสร้างแรงบันดาลใจในกลุ่มเป้าหมาย 5 คน แยกตามภูมิภาค ดังนี้ คือ "อุ๋ย บุดด้าเบส" เป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยวภาคกลาง Low Carbon More Legacy ที่ชูจุดเด่นด้านมรดกแห่งสยาม สัมผัสกับศิลปกรรม การหลอมรวมวัฒนธรรมนานาชาติและวิถีชาวนา ที่สืบทอดกันมา "นุ่น ศิรพันธ์" เป็นตัวแทนภาคเหนือ Low Carbon More Authentic ที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวตามวิถีวัฒนธรรมท่ามกลาง ภูมิภาคประเทศที่สวยงาม สำหรับภาคใต้ Low Carbon More Inspired "ตูมตาม ยุทธนา" มาเป็นตัวแทนมาบอกเล่าถึงการท่องเที่ยว ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมสัมผัสไปกับนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มีรากฐานมาจากนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นด้านอาหาร และเรื่องราววิถีคนอีสาน Low Carbon More Gastronomy ความชาญฉลาดของคนที่มีต้นทุนโดย "อัครัฐ นิมิตชัย" และสุดท้าย ภาคตะวันออก Low Carbon More Fun "เป้ อารักษ์" มาเล่าเรื่องราวที่เปลี่ยนกิจกรรมธรรมดาให้เป็นเรื่องสนุก ที่จะเติมสีสันให้ชีวิต
        ทั้งนี้ ททท. ได้ดำเนินจัดกิจกรรมออนไลน์ให้บุคคลทั่วไปร่วมสนุกอัพโหลดภาพสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรองทั่วไทย พร้อมแคปชั่นวิธีการเที่ยวแบบใส่ใจ #เมืองรองต้องลองต้องรักต้องใส่ใจ #ภูมิภาค (ที่อยากไป) และแชร์ไปยัง Facebook เพื่อลุ้นโอกาสไปท่องเที่ยวกับ Influencer เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องการเที่ยวแบบ ใส่ใจในมิติต่าง ๆ และเดินทางไปตามเส้นทางในพื้นที่ 5 ภาค ภาคละ 10 คน โดยทางโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทาง
         นางสาวฐาปนีย์ ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย สร้างรายได้เพิ่มการอุปโภคบริโภคและสร้างงานในภาคธุรกิจต่าง ๆ ให้กับแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ แต่อีกด้านหนึ่งนั้นการท่องเที่ยวนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องที่พวกเราทุกคนไม่ควรมองข้าม ดังนั้น ททท. จึงได้จัดทำกิจกรรม เมืองรอง... ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเมืองรอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมและช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวให้ดำรงอยู่ถึงอนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
        และเป็นการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามและน่าสนใจไม่น้อยกว่าเมืองหลัก เพื่อเป็นการยกระดับฐานรากเรื่องของการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรองทั่วประเทศ
         "เมืองรองมีความสวย วัฒนธรรม และกิจกรรมให้น่าค้นหาไม่เป็นรองใครมากกว่าที่เราคิด อีกทั้งหากเราได้มีโอกาสลองไปท่องเที่ยวในแบบคาร์บอนต่ำ ยังสถานที่ต่าง ๆ นอกจากจะได้รับความสนุกสนาน ยังเป็นการเดินทางที่เป็นมากกว่าการท่องเที่ยวทั่วไป เพราะทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มความบริสุทธิ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดเมืองรองแต่ละภูมิภาคต่างมีความพิเศษที่รอให้นักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวได้มาลองค้นหา เพื่อพบกับประสบการณ์และความสุขที่มากกว่า" นางสาวฐาปนีย์ กล่าว
 

www.hellosarapa.com   kadsaraporn pnussuwankere  Tel. 095-5516345   Email : about123565@gmail.com,   kunree1709@gmail.com

www.hellosarapa.com/web19   

www.hellosarapa.blogspot.com