ททท. เชิญเที่ยว “งานแสดงช้างสุรินทร์ ประจำปี2561”และงานเลี้ยงอาหารช้างที่ยิ่งใหญ่ของโลก”

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  กล่าวว่า  “ในนามจังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการจัดงานแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 58  งานแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์ครั้งแรกจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2503 ต่อมาวันที่ 15 พฤษภาคม 2505 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นงานประจำปีของชาติ  ตามข้อเสนอขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน) รัฐบาลไทยได้กำหนดนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติและมีมติให้ปีพศ. 2561 เป็นปีการท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนหรือ amazing thailand tourism year 2018 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง - 1 มกราคม 2562 โดยมุ่งเน้นสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำระดับโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทยและกระจายรายได้สู่ชุมชนจังหวัดสุรินทร์  และจังหวัดใกล้เคียง”

นอกจากนี้  ยังเน้นการส่งเสริมกิจกรรมที่มีเสน่ห์  มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีเอกลักษณ์โดดเด่นทางประเพณี  ศิลปะวัฒนธรรม  ทางด้าน ของชนเผ่าเขมร กูย และลาว  จนได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมอีสานใต้ในปี พ. ศ. 2561 นี้จังหวัดสุรินทร์ได้กำหนดให้มีการจัดงานแสดงของช้างในวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งการจัดงานแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์ในครั้งนี้  สอดรับกับนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลในปัจจุบันที่ว่า  “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”             

โดยการแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์ ที่ยังคงรักษาความโดดเด่นทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นอัตลักษณ์ของชาวเขมร  กูย และลาว ทั้งนี้เมืองสุรินทร์มีประวัติการก่อตั้งเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับช้างดังปรากฏในประวัติศาสตร์   ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์  เป็นจังหวัดที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดของประเทศจน  ได้รับการขนานนามว่า “สุรินทร์ถิ่นเมืองช้าง”

นอกจากนี้จังหวัดสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานและชมความน่ารักของช้าง  จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี  พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย และชุมชนในท้องที่เพื่อกระจายรายได้สู่เมืองรองต่อไป

นายสมชายชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า  “ในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมแถลงข่าวการจัดงานแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และวัฒนธรรมประเพณีเสริมสร้างความเป็นชาวสุรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมากยิ่งขึ้น”

จังหวัดสุรินทร์ เป็นแหล่งรวบรวมความเป็นที่สุดของประเทศไทย อาทิ หมู่บ้านช้าง ซึ่งเป็นศูนย์รวมช้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ความผูกพันของคนและช้าง รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรมของคนเลี้ยงช้างที่รอให้ทุกท่านไปสัมผัสด้วยตนเองเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง และร่วมอนุรักษ์วิถีชีวิตคนกับช้างจังหวัดสุรินทร์ที่มีความผูกพันกันมาอย่างยาวนาน ตามมติครม 2505 ได้อนุมัติให้งานช้าง เป็นงานประจำปีของชาติ ทั้งนี้ ททท ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมงานช้าง ให้เป็นงานในระดับชาติมาโดยตลอด โดยมีกิจกรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่ ตลอดมา 

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทททสำนักงานในประเทศจำนวน 45 สำนักงาน ทททสำนักงานต่างประเทศ 29 สำนักงาน สื่อ Social Media ต่างๆเช่น Doctor web page Facebook www.tourismthailand.org และประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ tnn24 และเชิญชวนสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยว ภายในประเทศ จัดนำนักท่องเที่ยวมาร่วมงาน ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่าน หลงรักประเทศไทย กับงานแสดงช้างสุรินทร์ ประจำปี 2561 เล่นงานเลี้ยงอาหารช้างที่ยิ่งใหญ่ของโลก เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และร่วมอนุรักษ์วิถีชีวิตคนกับช้างจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวต่อไปท่านจะได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรม ของชุมชนชาวสุรินทร์และจะเห็นว่าเมืองไทย สวยทุกที่ทุกเวลา แล้วพบกันในงานช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับ ขอบคุณครับ

     
       

www.hellosarapa.com   kadsaraporn pnussuwankere   about123656@gmail.com   Tel.095-5516345

ขอขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย               นายสมชาย  ชมภูน้อย

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงาน  สุรินทร์ – ศรีสะเกษ                                            นางสาวธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ