การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามคนที่ 1 ล้าน

        

         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง และสายการบินไทย ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทย เป็นคนที่ 1 ล้าน ในปี 2561 

          Miss Doung Thu Trang  เป็นผู้โชคดีชาวเวียดนาม คนที่ 1 ล้าน เดินทางมากับสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี 561 (1035 น. – 1225 น.)เส้นทางฮานอย-กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ททท. และสายการบินไทย ร่วมกันมอบรางวัลให้ผู้โชคดี เป็นแพคเกจท่องเที่ยวไทย   สำหรับ 2 ท่าน

        

ประเทศเวียดนาม เป็นตลาดระยะใกล้ ประชากรมากกว่า 96 ล้านคน มีการลงทุนจากต่างชาติในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยชาติที่เข้ามาลงทุนมากในลำดับต้น ๆ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน รัสเซีย ทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ำบินตรงเข้าไทย ชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น มากกว่า 50 เปอร์เซนต์ของประชากรใช้สมาร์ทโฟน มีกำลังซื้อสูง มีการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้หญิง กลุ่มหนุ่มสาววัยทำงาน การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศครั้งแรก มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองไทย โดยในปีที่ผ่านมา 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเที่ยวไทย 970,000 คน รายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 30,000 ล้านบาท

       

         อนึ่ง ในปี 2562 ททท. สำนักงานโฮจิมินห์กำหนดแผนการตลาดเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือในเมืองหลักและเมืองรองที่มีเที่ยวบินตรงเข้าไทย อาทิ กรุงฮานอย เมืองไฮฟอง เมืองกว่างนินห์ และเมืองบริวารโดยรอบ ประชากรมีกำลังซื้อสูง มีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ เวียดนามจึงเป็นตลาดท่องเที่ยวระยะใกล้ที่น่าจับตามองอีกตลาดหนึ่ง.

www.hellosarapa.com   kadsaraporn pnussuwankere   abou123656@gmamil.com