กระทรวงวัฒนธรรม กรมสรรพากร และสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ หนุนช้อป “หนังสือ”ช่วยชาติ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตรชุมชนและทุนมนุษย์  วงการหนังสือขานรับคึกคัก ย้ำอ่านหนังสือสร้างชาติพัฒนาคน

 

          ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์  หรือ “ช้อปช่วยชาติ” โดยจำกัดเฉพาะสินค้า ๓ ประเภทคือ ยางรถยนต์ สินค้าโอทอป และหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสืออีบุ๊ก ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ระบุให้ หนังสือสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสืออีบุ๊ก เป็นหนึ่งในสินค้าที่สามารถนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนสำหนับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยมาตรการนี้จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

         จากการเปิดเผยของ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม หนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่ผลักดันมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า ช้อปช่วยชาติให้เกิดขึ้น กล่าวว่า  “หลักสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) คือการเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ การอ่านจึงเป็นพื้นฐานสำคัญเบื้องต้นที่นำไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนี้ คนที่มีนิสัยรักการอ่าน จะรักการเรียนรู้ มีจินตนาการ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาเป็น สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและการดำรงชีวิต ซึ่งหนังสือถือเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่นำไปสู่การเรียนรู้ที่ง่ายและถูกที่สุด ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จึงมีแนวคิดในการเสนอให้หนังสือสิ่งพิมพ์และหนังสืออีบุ๊ก ร่วมในโครงการช้อปช่วยชาติในปีนี้ อีกทั้งยังเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกันวางแผนและจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนในที่สุดคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบให้หนังสือสิ่งพิมพ์และอีบุ๊กเป็นหนึ่งในสินค้าที่เข้าร่วมมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์ชาติ โดยรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาซื้อหนังสือและเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเองด้วยหนังสือซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่าและมีต้นทุนต่ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจให้กับธุรกิจหนังสือที่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น นักเขียน สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ โรงงานกระดาษ สายส่ง ร้านหนังสือ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งได้เสียงตอบรับที่ดีมากจากทั้งนักอ่านและสำนักพิมพ์ต่าง ๆ กับนโยบายนี้”

          ด้าน นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีและโฆษกกรมสรรพากร ได้เปิดเผยว่า “กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้เสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์ โดยการสนับสนุนการบริโภคกลุ่มสินค้าที่มีความจำเป็นได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามร่างกฎกระทรวงฯ ซึ่งในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอให้หนังสือเป็นหนึ่งในสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ตรงกับมาตรการเพื่อส่งเสริมทุนมนุษย์ โดยกำหนดให้บุคคลธรรมดา  สามารถนำค่าซื้อสินค้าไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยต้องซื้อระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งในกรณีผู้มีเงินได้จ่ายค่าซื้อสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวทั้ง ๒ ปีภาษี จะได้รับลดหย่อนตามที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษีแต่รวมกัน ๒ ปีภาษีแล้ว ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท รัฐบาลหวังว่ามาตราการช้อปหนังสือช่วยชาติในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสนใจการอ่านมากขึ้น จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับธุรกิจหนังสือในไตรมาสนี้อีกด้วย”

 

          ด้านผู้ประกอบการธุรกิจหนังสือนั้น นางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า “ผู้ประกอบการธุรกิจหนังสือ ได้เตรียมการที่จะสนับสนุนมาตรการช้อปช่วยชาติอย่างเต็มที่ เพราะเป็นครั้งแรกที่หนังสือสิ่งพิมพ์และอีบุ๊กได้เข้าร่วมในโครงการนี้ หนังสือเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ที่จะช่วยสร้างประชากรคุณภาพให้กับประเทศ มาตรการครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช้อปช่วยชาติแล้ว ยังถือเป็นการช้อปสร้างชาติอีกด้วย ซึ่งทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ให้ร้านหนังสือและสำนักพิมพ์ต่าง ๆ นำไปใช้สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าของตนเอง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการช้อป “หนังสือ” ช่วยชาติ นอกจากนี้สำนักพิมพ์และร้านหนังสือต่าง ๆ ได้เตรียมชุดหนังสือของขวัญหลากหลายรูปแบบในราคาพิเศษ เพื่อนำไปมอบเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่และโอกาสสำคัญต่างๆ นอกจากนี้คาดการณ์ว่ายอดขายในเดือนธันวาคมของตลาดหนังสือโดยรวมจะเพิ่มขึ้นประมาณ ๔๐๐ % อีกด้วย”

          ซึ่งในงานแถลงข่าววันนี้ ผู้บริหารจากสำนักพิมพ์ ร้านหนังสือชั้นนำ และร้านหนังสืออิสระ อาทิเช่น ก็องดิด/ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์/ เนชั่นบุ๊คส์/ บ้านพระอาทิตย์/ บีทูเอส (B2S)/ ประพันธ์สาสน์/ แปลนฟอร์ คิดส์/ พาส เอ็ดดูเคชั่น/ ยิปซี/ ริมขอบฟ้า/ ลายเส้น/ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ ห้องเรียน/ อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์/ อุ๊คบี/ เอเซียบุ๊คส์/ ZOMBIE BOOKS เป็นต้น ได้มาร่วมในงานแถลงข่าวอย่างกันอย่างคับคั่ง และต่างให้ความเห็นตรงกันว่า มาตรการครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายจากภาครัฐที่จะสนับสนุนวงการหนังสือในระยะยาว เพราะหนังสือคือเครื่องมือที่ให้ความรู้และสร้างปัญญาต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้วงการหนังสือกลับมาคึกคักขึ้นอีกด้วย

www.hellosarapa.com    kadsaraporn  pnussuwankere   about123656@gmail.com   095-5516345