เปิดงาน Amazing Thailand Countdown @ Satun 2019 ปีแรกสุดยิ่งใหญ่ นักท่องเที่ยวทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าร่วมงาน

          30 ธันวาคม 2561 พิธีเปิดงาน Amazing Thailand Countdown @ Satun 2019 สุดยิ่งใหญ่ ณ ชายหาดปากบารา จังหวัดสตูล โดยมีนายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร  ร่วมเปิดงานในครั้งนี้

         นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดแผนการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในปี 2562 ที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้จากเดิมที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลัก ให้กระจาย ตัวสู่เมืองรองามากขึ้น จังหวัดสตูลถือเป็นเพชรเม็ดงามอีกจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคภาคใต้ ของไทย

ซึ่งนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีอาหารถิ่นที่มีความหลากหลายเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวแล้ว จังหวัดสตูลยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความ เก่าแก่และโดดเด่น จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณี (Geopark) ขององค์กร UNESCO  ในลำดับที่ 120 ของโลก เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 และจากแนวโน้มการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่

เข้ามายังจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่องในปี 2559 เป็นจำนวน 1.37 ล้านคน // ปี 2560 เป็นจำนวน 1.44 ล้านคน // ปี 2561 เป็นจำนวน 1.53 ล้านคน รวมทั้งอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เติบโต สูงขึ้น จนปี 2560 มีจำนวนห้องพัก 3,711 ห้อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงมีการ จัดตั้งสำนักงาน ททท. ประจำจังหวัดสตูล เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา  การจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2019 at Satun Wonderful  and Color จัดขึ้นโดยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล  หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด  “นับถอยหลังข้ามกาลเวลา.......สู่อุทยานธรณีสตูล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวกระจายตัวมายัง จังหวัดสตูล และนำเสนอภาพลักษณ์ที่สวยงามของสตูลผ่านสื่อมวลชน

         การจัดงานในวันที่ 30-31 ธันวาคม 2561 ณ จุดชมวิวปากบารา โดยมีกิจกรรม มากมาย อาทิ ขบวนแห่คานิวัล  อุโมงค์ไฟฟอสซิล การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง การออกร้านค้าสินค้าที่ระลึก อาหารอร่อยของจังหวัดสตูล มากกว่า 60 ร้านค้า กิจกรรมแชะแล้วแชร์ เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลในลักษณะการบอกต่อประสบการณ์ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวออก เดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่สวยงามในอำเภอต่าง ๆ ของสตูล ไฮไลท์ที่สำคัญของงานนอกจากจะมีขบวนแห่คานิวัลแล้ว ยังมีการจุดพลุ กลางทะเล พร้อมยิงเลเซอร์ แสง สี เสียง Countdown ในคืนที่ 31 ธันวาคม เพื่อรับศักราช ใหม่วันที่ 1 มกราคม 2562 

         การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด และเผยแพร่ ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนความงดงามในน้ำใจไมตรีของชาวสตูลแล้ว  ททท. จังหวัดสตูล รวมทั้งพันธมิตรผู้จัดงานยังคำนึงถึงการท่องเที่ยวอย่าง รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยวันที่ 1 มกราคม 2562 จะมีการจัดกิจกรรมรวมพลังเก็บขยะ (Big Cleaning Day) ณ บริเวณสถานที่จัดงาน และมอบอุปกรณ์กีฬาและ ทุ่นลอดเรือ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ต่อไป

เพิ่มเติมประชาสัมพันธ์ :

งาน Amazing Thailand Countdown 2019 @ Satun Wonderful & Color

 

www.hellosarapa.com   kadsaraporn  pnussuwankere   095-5516345   

e-mail hehapha@gmail.com