จังหวัดกำแพงเพชร ชวนเที่ยวชม นบพระ-เล่นเพลง พลิกฟื้นประเพณีท้องถิ่นให้กลับมามีชีวิตชีวาและสร้างสีสันให้กับนครชากังราว

     

              26 มกราคม 2562 จังหวัดกำแพงเพชรและททท.สุโขทัย(ดูแลกำแพงเพชร) ร่วมเปิดงานแถลงข่าว ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี นบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-27  กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  ที่เวทีโซนกำแพงเพชร ในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” ประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร  โดยมี นายเชาวลิตร  แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นายอภิวัฒน์  ทับทิมโต ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย(ดูแลกำแพงเพชร)  นายไสว  ไชยเมือง  วัฒนธรรมจังหวัด  นายวีระ  ธูปทอง  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร  นางณัฎฐ์พัชญาณ์  มุสิกะปาน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด  นายคณิศร  ทองรักษ์  ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด  ร่วมแถลงข่าว

           นายเชาวลิตร  แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร   เปิดเผยถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวของกำแพงเพชรว่า  “ สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรที่เป็นเมืองรองนั้น ความสำคัญคือเป็นจังหวัดที่มีของดีมากมาย  เช่น มรดกโลกที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  หรือแม้แต่การท่องเที่ยวในรูปแบบเมืองหนาว  ก็จะมีอุทยานน้ำตกคลองลาน  อุทยานวังเจ้า ช่องเย็นที่แม่วงศ์  ซึ่งเป็นจุดเด่นของเรา  จึงได้จัดทำทริปแบบ  วันเดย์ทัวร์ คือไหว้ศาลหลักเมือง เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ เข้าบ่อน้ำพุร้อน  ส่วน ทูเดย์ทัวร์  คือเข้านอนพักที่น้ำตกคลองลาน  หรือคลองวังเจ้า แม่วงค์  การส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นใช้หลักการง่าย ๆ คือ ใช้หลัก  3 ส. กับ 1 ป.  หมายถึง  สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะดวก  คือมีป้ายบอกทางที่ชัดเจน การไปนครชุม หรือชากังลาว จะมีป้ายบอกทางชัดเจนมาก  และ สบาย  คือเรื่องที่พัก ที่มีการปรับปรุงให้กับนักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจ  และสุดท้ายคือ  1 ป  คือเรื่องความปลอดภัย เห็นได้จากที่มีการปรับปรุงถนนเกือบทุกสายคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก  การจราจร  ไฟฟ้าส่องสว่าง  ดังนั้นแผนการส่งเสริมด้วยหลักดังกล่าว  จะช่วยให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านมา  จะเกิดความน่าสนใจแวะเข้ามาเที่ยวซึ่งเป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอันดีงามเก่าแก่ที่สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน”

             นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบัน  เป็นชาวต่างชาติ ประมาณ  14 – 15% ที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจากนอกพื้นที่ทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปีต่อไป

            นายเชาวลิตร   กล่าวเพิ่มเติมว่า  เชิญชวนเที่ยวงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 จัดโดย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นงานที่พลิกฟื้นประเพณีท้องถิ่นให้กลับมามีชีวิตชีวาและสร้างสีสันให้กับนครชากังราว เมืองแห่งอารยธรรมมรดกโลก งานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง โดยปกติจะจัดขึ้นตรงกับวันมาฆบูชา ซึ่งในปี 2562 นี้ ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

             ดังนั้นจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้กำหนดจัดงานฯขึ้นในระหว่างวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้น 10 วัน 10 คืน ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ทุกท่านจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย ทั้งกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม กิจกรรมทางการท่องเที่ยว และการเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่อย่างหลากหลาย เพื่อเปิดเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

            ทางด้านนายอภิวัฒน์  ทับทิมโต ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย (ดูแลกำแพงเพชร)  ได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยว  ให้มาร่วมงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งปีนี้มีกิจกรรมสำคัญเช่นพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช  กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 06.30 น. ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเพื่อบวงสรวงอดีตบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ ที่ทรงปกปักษ์แว่นแคว้นต่างๆในสยามประเทศ ให้ธำรงอยู่ตราบจนถึงปัจจุบัน

             กิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. ณ      วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม เพื่อสืบสานงานประเพณีการทำบุญตักบาตร (ช่วงเช้า) และเวียนเทียน (ช่วงค่ำ) ในวันมาฆบูชา    ซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต เพื่อสืบทอดและธำรงพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย และความสำคัญของวันมาฆปุรณมี

            ขบวนแห่นบพระ พระยาลิไทย พร้อมเจ้าเมืองต่างๆ  กำหนดจัดในวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป (เริ่มขบวนบริเวณที่ทำการไปรษณีย์ ผ่านวงเวียนต้นโพธิ์ ข้ามสะพานแม่น้ำปิงไปยังวัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง)) โดยขบวนแห่เป็นการจำลองเหตุการณ์ที่ พระยาลิไทย ได้นำพระมเหสี เจ้าเมือง ข้าราชบริพาร และไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน เดินทางไปนบพระธาตุ และสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ สำหรับขบวนแห่จะประกอบไปด้วย ขบวนช้าง ม้า เสลี่ยงคานหาม พระยาลิไทย พระมเหสี และเจ้าเมืองต่างๆในอดีต จัดขบวนแถวยิ่งใหญ่ตระการตา

            พิธีเปิด และ การรำพุทธบูช  ชมพิธีเปิดงานในวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 17.45 น. ณ วัดพระบรมธาตุ    (พระอารามหลวง) ต.นครชุม ร่วมชมการรำพระพุทธบูชา จากผู้จิตศรัทธาชาวกำแพงเพชร และนักท่องเที่ยว รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อเฉลิมฉลององค์พระบรมธาตุเจดีย์ อายุครบ 662 ปี โดยผู้รำจะแต่งกายด้วยชุดนุ่งขาวห่มขาว ทัดดอกไม้สีขาว สวมสไบสีเหลืองประดับเข็มที่ระลึกงานประเพณีฯ

        การแสดง แสง สี เสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร ซึ่งกำหนดจัดแสดงจำนวน 2 วัน ในวันที่ 23 และ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  เพื่อรับชมเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองกำแพงเพชร ตั้งแต่ยุคก่อตั้ง สู่ยุครุ่งเรือง ผ่านการแสดงแสง เสียง ที่มีฉากหลังเป็นโบราณสถานอันสวยงามซึมซับมนต์ขลังของอดีตกาล

            นายเชาวลิตร   กล่าวในตอนท้ายว่า  “ขอฝากนักท่องเที่ยว  ที่ได้มาจังหวัดกำแพงเพชรแล้วเห็นว่า  ตรงไหนที่อยากจะส่งเสริมให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือผลักดันอย่างไรให้เมืองรองได้เป็นที่น่าสนใจและน่าติดตาม  ต้องได้รับคำแนะนำ ติชมจาก นักท่องเที่ยวที่ร่วมกันเสนอแนะเข้ามาว่าไปมาแล้วรู้สึกอย่างไร  สะอาด  สะดวก  สบาย  และปลอดภัย หรือไม่  ทางจังหวัดจะได้ประสานกับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นเมืองที่สนใจอีกจังหวัดหนึ่ง”

             นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่ กิจกรรมการแสดงและการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการหมู่บ้านวัฒนธรรม จาก 11 อำเภอ และหมู่บ้านชาติพันธุ์ชนเผ่ากะเหรี่ยง(ปกาเกอะญอ), กิจกรรมรถนำเที่ยว, ชิม-ช็อปอาหารพื้นบ้านและสินค้าพื้นเมือง ทั้ง สินค้า OTOP และ สินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, และร่วมลุ้นโชค ลุ้นรางวัล สนุกสนานกับกิจกรรมสลากกาชาดและมัจฉากาชาด  

           นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-705005-7 และ ททท. สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ 055-616228-9 

เพิ่มเติม     กำหนดการพิธีเปิด และกิจกรรมสำคัญ เที่ยวงานประเพณี นบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562

www.hellosarapa.com    kadsaraporn pnussuwankere  0955516345   email : about123656@gmail.com