กำหนดการพิธีเปิด และกิจกรรมสำคัญ

งานประเพณี “นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕62

ระหว่างวันที่ 18 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

  1. พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช

    ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

เวลา 06.30 น.     - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

เวลา 07.09 น.     - ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

                        - พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช (ตามลำดับขั้นตอนพิธีพราหมณ์)

การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีขาว

 

  1. พิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2562

    ณ เวทีร้านกาชาด หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

เวลา 16.30 น.     - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ร้านมัจฉากาชาด

เวลา 17.00 น.     - ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

                         - ประธานประกอบพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2562

การแต่งกาย :       คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด ชุดกาชาดแขนสั้น

ผู้ร่วมงาน เสื้อสีฟ้าจังหวัด

 

  1. พิธีเปิดงาน otop to the tourist and festival เปิดชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี และ

    หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

    ณ เวทีกิจกรรม ลานโพธิ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร

เวลา 18.00 น.     - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ เวทีกิจกรรม ลานโพธิ์

เวลา 19.00 น.     - ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

                         - ประธานประกอบพิธีเปิด

การแต่งกาย :       เสื้อสีฟ้าจังหวัด

 

วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา (ตักบาตรอาหารคาว-หวาน)

    ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม

เวลา 07.00 น.     - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม

เวลา 07.39 น.     - ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

                        - ประธานและผู้ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา (ตามลำดับขั้นตอนพิธีสงฆ์)

การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีขาว

 

  1. ขบวนแห่นบพระ พิธีเปิดงาน การรำพุทธบูชา และการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 
    ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม

ขบวนแห่นบพระ

เวลา 16.00 น.     - ขบวนแห่นบพระเคลื่อนจากบริเวณธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร (วงเวียนต้นโพธิ์)

                           ข้ามสะพานแม่น้ำปิง ไปยัง วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม

เวลา 16.30 น.     - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณพิธีเปิด ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม

เวลา 17.00 น.     - ขบวนแห่นบพระฯ มาถึงบริเวณพิธีเปิด

                        - พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ประธานในพิธี) และเจ้าเมือง นั่งประจำที่ พักผ่อนอิริยาบถ    
                        - ขบวนเคลื่อนผ่านบริเวณพิธีเปิด ครบแล้ว ผู้แสดงประจำตำแหน่งที่กำหนด

                        - พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ประธานในพิธี) และเจ้าเมือง
                           ประกอบพิธีสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ (พิธีรดน้ำนม)

                        - กลับไปนั่งประจำตำแหน่ง

ขั้นตอนพิธีเปิดงาน

เวลา 17.45 น.     - พิธีกร เชิญประธานยืนประจำตำแหน่ง รับฟังคำกล่าวรายงาน

                                                - รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (นายไพโรจน์  แก้วแดง)

                                                  ผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ กล่าวรายงาน

                                               - ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

                                                  ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ กล่าวเปิดงาน และประกอบพิธีเปิดงาน 
                                                  (ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง) เสร็จแล้วกลับไปนั่งประจำที่

                                               - ชมการแสดงพิธีเปิดงานประเพณีฯ “ระบำชากังราว พุทธบูชา นบพระบรมธาตุ”
                                                  จำนวน 1 ชุด (ประมาณ 5 นาที)

                                                - พิธีกร เชิญประธานในพิธี และผู้มีเกียรติ จำนวน 10 ท่าน

                                                  จุดธูปเทียนบูชาพระบรมธาตุ (พร้อมกัน) เสร็จแล้วกลับไปนั่งประจำที่

                                               - พิธีกรสงฆ์ อาราธนาศีล

                                               - พระสงฆ์ให้ศีล

                                               - ประธานในพิธีกล่าวคำบูชาพระบรมธาตุ

                                               - พิธีกรสงฆ์ กล่าวคำนำถวายพนมเบี้ย

                                               - ประธานในพิธี คณะข้าราชการผู้ใหญ่ ถวายพนมเบี้ย (จำนวน 4 ชุด ชุดละ 5 ท่าน)

                                               - พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานและผู้มีเกียรติกรวดน้ำรับพร

                                               - ประธานและผู้มีเกียรติ กลับไปนั่งประจำที่

การรำพุทธบูชา

เวลา 18.19 น.     - รำพุทธบูชา

                                               - ประธานในพิธี, ผู้มีเกียรติ, ผู้ร่วมงาน รับชมการรำพุทธบูชา

                          - เมื่อเสร็จการรำพุทธบูชา ให้ผู้รำยืนประจำ ณ จุดเดิม เพื่อร่วมเวียนเทียนต่อไป

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

เวลา 18.49 น.     - พระราชวชิรเมธี

                           รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร / เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง

  กล่าวนำบูชาดอกไม้ธูปเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

                           - ประธานในพิธี, ข้าราชการผู้ใหญ่, ผู้มีเกียรติ, ผู้รำ, ประชาชน

                              ตั้งแถวเวียนเทียน / เวียนเทียนรอบพระบรมธาตุเจดีย์ จำนวน 3 รอบ

                           - เสร็จพิธีเปิดงาน

การแต่งกาย : ชุดไทยย้อนยุค หรือ เสื้อลายดอก

 

วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

 

  1. พิธีเปิด และการแสดงแสง – สี – เสียง (รอบที่ 1)

    เรื่อง น้ำเพียงฟ้า กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก

    ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

เวลา 18.30 น.     - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

เวลา 19.00 น.     - ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

                                                - ผู้แทนคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง แสดง – สี – เสียง กล่าวรายงาน

                                                - ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และประกอบพิธีเปิด

                                                - เสร็จพิธี

                                                - ร่วมชมการแสดง แสดง – สี – เสียง

การแต่งกาย : เสื้อสีฟ้าจังหวัด

 

วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

 การแสดงแสง – สี – เสียง (รอบที่ 2)

    เรื่อง น้ำเพียงฟ้า กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก

    ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

เวลา 18.30 น.     - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

เวลา 19.00 น.     - ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

                                                - ผู้แทนคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง แสดง – สี – เสียง กล่าวรายงาน

                                                - ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และประกอบพิธีเปิด

                                                - เสร็จพิธี

                                                - ร่วมชมการแสดง แสดง – สี – เสียง

การแต่งกาย : เสื้อลายดอก

 

*หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม