ททท.สำนักงานจันทบุรี ขอเชิญร่วมงาน  “เทศกาลถือศิลกินเจ เมืองจันทบุรี”  

ในระหว่างวันที่ 28 กันยายน–7 ตุลาคม 2562 ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม และ สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

          นายธนพล กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายกสมาคมตังเองสว่างกตัญญููธรรมสถาน ประธานโรงเจบ้วนเฮงเจตั้ว ประธานโรงเจเม่งหงีเจตั้ว จังหวัดจันทบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน เทศกาลถือศีลกินเจ เมืองจันท์ ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน จังหวัดจันทบุรี  งานเทศกาลถือศีลกินเจจันทบุรี จัดตามประเพณีโบราณ ที่ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นปีที่ 132 โดยกำหนดจัดงาน ในระหว่างวันที่ 28 กันยายน–7 ตุลาคม 2562 รวม 9 วัน 9 คืน เป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ที่ดีของชาวจีน และคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย งานประเพณีถือศีลกินเจ จันทบุรี เป็นการกินเจแบบปลอดสารพิษ เน้นการดูแลรักษาสุขภาพ ใช้ผักอินทรีย์ไร้สารเคมีมาปรุงอาหาร เลือกใช้วัตถุดิบ และเครื่องปรุงทุกชนิด ด้วยของดีมีคุณภาพ พืชผักจากโครงการหลวง เน้นการรักษาความสะอาด สถานที่ปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ผู้ที่มาถือศีล ได้ทั้งบุญกุศลและอิ่มท้อง จากอาหารรสเลิศ ที่ปรุงด้วยใจไร้สารพิษ

         ในการจัดงานมีการประกอบพิธีสำคัญ อาทิ อัญเชิญตะเกียงเทพยดา ฟ้า ดิน ขึ้นสู่เสามังกร เพื่อประกาศเริ่มถือศีลกินเจ พิธีอัญเชิญและแห่องค์กิ๋วอ๊วงฮุกโจ้ว ณ ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมฯ พิธีเวียนเทียนดอกบัวเม่งหวีเจตั๊ว พิธีลอยกระทง(โบราณ)ที่หาชมได้ยาก ณ แม่น้ำจันทบุรี พิธีไทยทานทิ้งกระจาด พิธีน้อมส่งอาภรณ์เครื่องทรงองค์เทพเจ้า และองค์กิ๋วอ๊วงฮุกโจ๊ว เป็นต้น

         นางปราณี จั่นนพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานจันทบุรี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และท่านที่สนใจ มาร่วมงานประเพณีถือศีลกินเจ จันทบุรี เพื่อดูแลสุขภาพและทำความดี แสดงจิตเมตตา ด้วยการละเว้นชีวิต ถือเป็นการทำบุญให้ชีวิตละเว้นกรรม ที่กระทำต่อผู้อื่น ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ในเทศกาลถือศีลกินเจปีนี้ ททท.สำนักงานจันทบุรี ได้สนับสนุนในการจัดกระทงโบราณขนาดใหญ่ โดยฝีมือช่างผู้เชี่ยวชาญในการทำกระทงตามประเพณีโบราณมานานกว่า 20 ปี ท่านอาจารย์ประสิทธิ์ ธนพัฒนากุล เจ้าของหอประวัติศาสตร์จันทบุรี  เพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวจันทบุรี ได้ร่วมบูชาในพิธีลอยกระทงงานเทศกาลกินเจจันทบุรี นอกจากร่วมงานกินเจแล้ว ขอเชิญนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮั่วยี่) ที่้เชื่อกันว่าเป็นส่วนหางของมังกร ประดิษฐานของเทพเจ้า พระศรีอารยเมตไตรยโพธิสัตว์ (หมี่เล็กผ่อสัก), พระสกันทโพธิสัตว์ (อุ่ยท้อผ่อสัก), ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ (ซี่ไต่เทียงอ้วง) และท่องเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ในเมืองจันทบุรี          

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจันทบุรี ที่อยู่ 22/86 หมู่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร.0 3948 0220 , 062 5951902 , 062 5956106 ,062 5950676

ขอขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี     นางปราณี จั่นนพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานจันทบุรี

https://hellosarapa.blogspot.com     Chanissara Sophonpalakorn   095-5516345   hehapha@gmail.com