สคบ.ประกาศผลรางวัลหนังสั้นคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. เล็งพลังคนรุ่นใหม่วัยมัธยม เป็นแรงขับเคลื่อนรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค

ผ่านงานประกวดภาพยนตร์สั้นโดยคัดนักเรียนและครูที่ปรึกษาจากชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าอบรม และส่งผลงาน   ชิงรางวัลทุนการศึกษารวม ๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนผ่านสื่ออนไลน์ เฟซบุ๊ก  และยูทูบ  เพื่อต่อ ยอดเป็นสื่อสร้างความตระหนักรู้ และสร้างจิตสำนึกในการคุ้มครองผู้บริโภคที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก้าวสู่สังคมแห่งผู้บริโภคปลอดภัยอย่างยั่งยืน   

     

   วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้จัดงานมอบรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้นด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  (Smart Young Consumer Leader to ASEAN 2016) ภายหลังจากที่ได้มีการอบรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์สื่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภ โดยมีทีมครู และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน ๑๘ โรงเรียน  เพื่อรับความรู้ทั้งด้านเนื้อหาและเทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น   ทั้งการเขียนบท การกำกับภาพ การตัดต่อ การเผยแพร่สู่ระบบอินเตอร์เน็ต และนำผลงานร่วมการประกวดสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคความยาวไม่เกิน ๕ นาที

     

   พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตระหนักถึงการพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าและบริการเข้ามาแข่งขันอย่างเสรี โอกาสที่ผู้บริโภคจะถูกเอาเปรียบก็มีมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ครูและเยาวชนในสถานศึกษาซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ช่วยถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อน ครอบครัว และชุมชนจึงได้จัดค่ายอบรมและการประกวดสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้นด้านการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น“ปัจจุบันสื่อดิจิตอลประเภทภาพยนตร์สั้น ที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมสูง  เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งยังให้สาระความรู้และสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกันได้ ซึ่งจากการได้ชมผลงานของเยาวชนไทยที่จะเป็นกำลังของชาติและรู้เท่าทันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รู้สึกชื่นชมกับความสามารถของทุกๆ คน แต่ละทีมต่างขับเคี่ยวฝีมือแสดงศักยภาพได้เกินวัย จึงคาดหวังว่าผลงานภาพยนตร์สั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของสื่อที่สร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาด ก้าวไปสู่สังคมแห่งผู้บริโภคปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน”พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ กล่าว ทั้งนี้ บรรยากาศงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้นด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างตื่นเต้น  โดยทีม ชนะเลิศรางวัลที่ ๑ จะ ได้รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ ได้รับ ๑๕,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ ได้รับ ๑๐,๐๐๐ บาท และชมเชย ๓ รางวัล ได้รับรางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติบัตร  และผลงานของทุกทีมจะได้เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านเฟซบุ๊กและยูทูบต่อไป โรงเรียนที่เข้ารอบการประกวดสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง 6 ทีม  

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ชื่อทีม MISSION (มิตรฉัน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)  ชื่อทีมเด็กสร้างภาพฟิล์ม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 โรงเรียนปากพนัง  ชื่อทีม R&B Power  

รางวัลชมเชย โรงเรียนสตูลวิทยา  ชื่อทีมคำโต ฟิล์ม

รางวัลชมเชย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ชื่อทีม Pibul film

รางวัลชมเชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชื่อทีมละเบ๋อ team

สคบ.ประกาศผลรางวัลหนังสั้นคุ้มครองผู้บริโภค

www.hellosarapa.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม 

กรมการท่องเที่ยวใส่ใจมาตรฐานท่องเที่ยวโดยชุมชน

บางจากฯ พัฒนาพรีเมียมดีเซลคุณภาพอนาคต “Hi Premium Diesel S” เชิญชวนเที่ยวงาน เทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี"  
กรมการท่องเที่ยว จัดงานปฐมนิเทศ 33 ทีม ผู้แข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วโลก ในเทศกาล TIFDF2017 กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย "สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water" ปิโตรนาส เปิดตัว “ปิโตรนาส ซินเธี่ยม ดีเซล เทคโนโลยี คูลเทค” 
 เอสซีจี เปิดตัว “Open Innovation Center” รับความร่วมมือ R&D ต่อยอดธุรกิจ  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ในโครงการ “รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช