M-Help Me “ประชุมผลความคืบหน้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตำรวจจราจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562”

พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ 

19  มิถุนายน  2562  เวลา 10.00-12.00 น. ณ.ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 2 กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ถ.วิภาวดีรังสิต เขต จตุจักร กรุงเทพฯ M-Help Me  ร่วมประชุมผลความคืบหน้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตำรวจจราจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมี พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก  รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.น. และนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ”คืนคุณแผ่นดิน  เป็นประธานในพิธี

คุณประสิทธิ์  เจียวก๊ก  ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” กล่าวถึงการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า  เราเคยมาที่กองบังคับการตำรวจจราจร ในครั้งแรก ตั้งใจไว้ว่าจะช่วยแก้ปัญหาการจราจร และต้องพยายามทำให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด และให้สวัสดิการของข้าราชการตำรวจโดยเฉพาะข้าราชการตำรวจจราจรมีขวัญและกำลังใจให้มากที่สุด  สิ่งใดที่ทางเราช่วยได้เราจะช่วยอย่างเต็มกำลัง  สำหรับวันนี้จะพูดถึงถึงเสื้อสะท้อนแสงคืออุปกรณ์ที่จะใช้กับตำรวจจราจรที่เราต้องจัดหามาเพิ่มเติม  เนื่องจากทางจิตอาสาของเราได้ไปสำรวจแล้วจึงได้รู้ว่ามีความขาดแคลนอยู่บ้าง  อย่างที่สองคือเรื่องป้ายจราจร แม้แต่ตำรวจจราจรหรือเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจ บางทีประชาชนได้ขอร้องให้เพิ่มมากขึ้น เราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา จิตอาสาก็ต้องช่วยกันเพิ่มมากขึ้น เราทำกันอย่างนี้จนเป็นกิจวัตรอย่างต่อเนื่อง  เพราะเราอยากให้ภาคประชาชนมีสานสำพันธ์ที่ดีกับตำรวจอย่างเต็มที่เต็มกำลังนี่คือเป้าหมายของเรา  ส่วนเป้าหมายในอนาคต เราพยายามที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหารถติดและประชาชนที่สัญจรให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว                                                               

ทั้งนี้ทั้งนั้น  ในปัจจุบันก็ยังมีปัญหาเรื่องฝนตก น้ำท่วม ที่โครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” ได้อาสาเข้าช่วยเหลือและช่วยกันแก้ปัญหาในบางครั้งต้องใช้จิตอาสาลงไปช่วยร่วมกับตำรวจ  พร้อมกันนี้ รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.น. จึงมีแนวคิดที่จะนำจิตอาสาเข้ารับการฝึกอบรมเป็นตำรวจอาสาจราจร  เพราะตำรวจบางสน.มีไม่มากนัก  คุณประสิทธิ์ขออาสาที่จะช่วยเป็นกำลังตามที่มีอยู่  พร้อมกับขอขอบคุณจิตอาสาที่มาช่วยโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น                                                                                                

ด้าน พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก  รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.น.  ได้กล่าวถึงการสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า  “สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกล่าวกับสมาชิกจิตอาสาทุกท่านว่า  เราขาดวัสดุอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก ทางคุณประสิทธิ์จึงบอกว่าอยากให้เพิ่มเสื้อสะท้อนแสงมากขึ้น เพราะตำรวจจราจรยังมีไม่เพียงพอ  จึงอยากให้เริ่มทำการสำรวจจำนวนที่ขาดแคลน ทางเราจึงได้สั่งการให้ดำเนินการออกไป  ถือว่าเป็นความกรุณาจากคุณประสิทธิ์ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ  อีกประการหนึ่งคือมีความต่อเนื่องมากในการติดตามปัญหาที่ตำรวจจราจรประสบอยู่ทุกวันนี้  เราคือองคาพยพทั้งหมดที่จะขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาจราจร และต้องตระหนักว่าทุกจุดของกรุงเทพมหานครต้องร่วมกันช่วยกัน    แก้ไขให้ดีที่สุด”               

ท้ายสุด ทางคุณประสิทธิ์  เจียวก๊ก  ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฎิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละสถานี  ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีให้ประชาชนได้รับการสัญจรบนท้องถนนได้รับความสะดวกสบาย  และร่วมประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้โหลดแอพพลิเคชั่น  M-Help Me เพื่อร่วมกันแจ้งปัญหาการจราจรในแต่ละจุดที่เป็นต้นเหตุให้เกิดการจราจรติดขัด  ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าถึงและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที.