เที่ยวเมือง ...ประจวบคีรีขันธ์

   

     ข้าพเจ้าและเพื่อนมีโอกาสได้ไปเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ใคร ๆ ก็ใฝ่ฝัน  ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต  ซึ่งมีความโรแมนติคในด้านทัศนียภาพทางทะเล  และเป็นตำนานแห่งความรักของคู่บ่าวสาวจากอดีตมาถึงยุคปัจจุบันก็ว่าได้  ซึ่งปัจจุบัน  นอกจากจะเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติป่าเขา  ชมท้องทะเลที่ขาวใสรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่วิวัฒนาการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพถ่ายและสัมผัสความสนุกด้วยแหล่งบันเทิงแนวสวนสนุกหรือสวนน้ำแล้ว  ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของทหารที่เปิดบริการรองรับนักท่องเที่ยวได้ชมความงามของชายหาดท้องทะเลบน “อ่าวมะนาว”  รวมถึงได้ทัศนะศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของวีรชนทหารผู้กล้าที่รักษาผืนแผ่นดินไทยตามแนวชายฝั่งทะเลไว้ให้ลูกหลานจนถึงทุกวันนี้

         

        

                จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประจวบคีรีขันธ์เคยเป็นที่ตั้งของเมืองนารังสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ตั้งเมืองใหม่ขึ้นที่ปากคลองอีรม ชื่อว่า เมืองบางนางรม และสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้รวบรวมเมืองบางนางรม เมืองกุย และเมืองคลองวาฬเป็นเมือง “ประจวบคีรีขันธ์” ซึ่งหมายถึงเมืองที่มีภูเขาเป็นหมู่ ๆ  มีที่ว่าการอยู่ ณ เมืองกุยบุรี จน พ.ศ. ๒๔๑๔       จึงย้ายมาอยู่ที่อ่าวเกาะหลัก หรืออ่าวประจวบ ฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งตัวเมืองในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวตลอดแนว จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมากมายหลายแห่ง และที่ขึ้นชื่อคือ ชายหาดหัวหิน ซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศเก่าแก่ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

                จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีพื้นที่ประมาณ ๖,๓๖๗ ตารางกิโลเมตร มีส่วนที่แคบที่สุดอยู่ที่ด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง มีความกว้าง ๑๐.๖ กิโลเมตร มีชายทะเลยาวถึง ๒๑๒ กิโลเมตร 

                ทางทีมงานได้มีโอกาสร่วมงาน  “สดุดีวีรชนผู้กล้า”  ที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรชนทหารไทยที่ได้สละชีพเพื่อชาติในการรักษาดินแดนไทยตามแนวชายฝั่งทะเลให้คงอยู่ไว้ตราบจนถึงปัจจุบัน  และได้มีโอกาสพูดคุยกับ  คุณอรสา  อาวุธคม  ผู้อำนวยการการททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์   ถึงเรื่องราวและการจัดงานว่า  “สำหรับงาน  สดุดีวีรชน  8  ธันวาคม  2484  เป็นงานที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ยินดีให้การสนับสนุน มาโดยตลอด   เพราะถือว่า เป็นงานและกิจกรรม ที่ดี  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนไทย ได้เข้ามาร่วมงานนี้  เพื่อร่วมรำลึกถึง บุญคุณของวีรชน ที่ยอมเสียสละชีวิต มีความกล้าหาญและมีความสามัคคี ปกป้องผืนแผ่นดินนี้ ให้พวกเราลูกหลานไทย ได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่จนทุกวันนี้  นอกจากจะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม การท่องเที่ยว แล้วสิ่งที่เห็น จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมงาน ก็จะได้เห็นถึงเรื่อง ของกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาด” 
                นอกจากนี้แล้วภายในสถานที่จัดงาน  “สดุดีวีรชน  8 ธันวาคม  2484”  บริเวณชายหาด อ่าวมะนาว  ถือว่าเป็น แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง  ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่อยู่ในค่ายทหาร   อีกที่หนึ่งคือ  ที่กองบิน  5  ค่ายธนะรัชต์ อยู่ที่อำเภอปราณบุรี ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติไม่แพ้กัน

   

   

  

  

และที่พลาดไม่ได้คือ  อุทยานราชภักดิ์    ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น "อุทยานที่สร้างด้วยความจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" ชาวไทยทุกคน ไม่ควรพลาด เมื่อมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่อุทยานราชภักดิ์  แห่งนี้ และตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป   จะเปิดทำการ ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ตั้งแต่  เวลา 08. 00 - 18.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ทางอุทยานราชภักดิ์ ได้จัด เตรียมพวงมาลัยดอกไม้ไว้ให้สักการบูชา สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทั้ง  7 พระองค์   เพื่อเป็นศิริมงคล กับชีวิต

 

 

  

       

           แวะเที่ยวด่านสิงขร  สำหรับ ด่านสิงขร  ถือว่าเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยว ที่เดินทางมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้ว  มักจะแวะไปเยี่ยมเยือนด่านสิงขรแห่งนี้   เพราะถือว่าเป็นภาพวิถีชีวิต ของแม่ค้า พ่อขายของที่นี่   บริเวณ ชายแดนด่านสิงขรแม้ค้าจะนำเข้าของจากฝั่งทางประเทศเมียนมาเข้ามาขายที่ฝั่งไทยปัจจุบันถือว่า  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วไป   จึงอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาได้เลือก สินค้าที่จัดวางเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าก็ว่าได้   สำหรับนักท่องเที่ยว ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง หินสีต่าง ๆ  ผลิตภัณฑ์ไม้   ไม้แกะสลักหรือ ของที่ระลึก  สามารถที่จะ เดินเยี่ยมชมจับจ่ายที่ด่านสิงขรนี้ได้ตามสบาย         

              วัดอ่าวน้อย  (ถ้ำพระนอน)      อยู่เชิงเขาบริเวณอ่าวน้อย  ตำบลอ่าวน้อย   ภายในมีถ้ำพระนอน ซึ่งอยู่บนภูเขาด้านติดทะเลอ่าวน้อย   โดยต้องเดินขึ้นไปตามบันได ระหว่างทางสามารถชมทิวทัศน์ท้องทะเลได้ ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ๒ องค์  ใกล้ ๆ กัน  มีอุโบสถ ไม้สักที่สวยงามมาก  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวจากเมียนมาร์  เชื่อว่าเมื่อขอพรจากองค์พระหยกขาวที่เราเห็นว่าองค์นั้นยิ้ม  ก็จะได้สมดังปรารถนาตามพรที่เราขอไว้  นอกจากนี้   ยังมีภาพวาดเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ฝาผนัง  และรูปปั้นพญานาคล้อมรอบอุโบสถ 

               ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก   อยู่เชิงเขาล้อมหมวก เขตกองบิน  ๕  ตามตำนานเล่าว่า เจ้าพ่อเขา   ล้อมหมวกเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่   เดินทางโดยเรือสำเภามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา    และได้สร้างคุณงามความดีให้แก่แผ่นดินและประชาชน   จึงเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปตราบสิ้นอายุขัย   ชาวบ้านจึงไ ด้สร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพระลึกถึงท่าน    

                ด้านบนจะมีรอยพระพุทธบาท กองบิน ๕  อยู่บนยอดเขาล้อมหมวก  ได้ถูกพบโดยบังเอิญเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒  ขณะอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นไปประดิษฐานบนยอดเขา และได้ใช้ก้อนหินในบริเวณนั้นรองเป็นฐานพระพุทธรูป เมื่อนำก้อนหินมาเรียงกันปรากฏเป็นรอยพระพุทธบาท ซึ่งกรมศิลปากรตรวจสอบพบว่า  เป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้าย สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๔  ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ ได้มีการสร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท พร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ด้วย    ผู้ที่จะขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาท      ต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง  พร้อมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม สวมรองเท้าและถุงมือหนา   เพราะระยะทางครึ่งหลังต้องไต่เชือกเดินขึ้นไปตามแง่หินขรุขระ นอกจากจะได้สักการะรอยพระพุทธบาทแล้ว ยังสามารถชมทัศนียภาพสวยงามของเวิ้งอ่าวมะนาว เกาะน้อยใหญ่ และสีสันของน้ำทะเลจดขอบฟ้า  

    

         
   

         บ้านศิลปิน  ตั้งอยู่ที่ตำบลหินเหล็กไฟ  เป็นเรือนไม้ร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่น้อยปกคลุมอยู่รายรอบ  ทำให้การเดินเยี่ยมชมงานศิลปะภายในดูได้อย่างเพลิดเพลินสบายตาสบายใจ  พื้นที่โดยรอบประมาณ  11 ไร่  เป็นแหล่งรวมศิลปินหลากหลายสไตล์  หลายแขนง  ทั้งงานปั้น  งานวาด  ที่มีศิลปินมืออาชีพและสมัครเล่นผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาแสดงผลงานในที่แห่งนี้  อีกทั้งยังเป็นแกลลอรี่ที่มีผลงานมานำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมได้อย่างสบายอารมณ์

          บริเวณด้านหน้า  ยังจัดให้มีมุมกาแฟไว้ให้นั่งพักผ่อนพูด

คุย  กับเจ้าของสถานที่ผู้ดูแลจัดการ  “บ้านศิลปิน” แห่งนี้  ตั้งแต่ยังไม่มีใครรู้จัก   จนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี  คุณทวี  เกศางาม  ผู้อำนวยการ  และคุณวรรณวิมล  เกศางาม                     

              สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โทรติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวก่อนได้ที่  ททท.สำนักงาน ประจวบคีรีขันธ์  หมายเลข  032 -513- 885 เปิดทำการทุกวัน

ขอขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คุณอรสา                 อาวุธคม   ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์

 

www.hellosarapa.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

บราเดอร์เปิดตัวจักรเย็บผ้า Hello Kitty รุ่นพิเศษ เอาใจแฟนคลับคิตตี้ พร้อมลายลิขสิทธิ์ใหม่ไม่ซ้ำใคร เทสโก้ โลตัส ผนึก พันธมิตร ระดมทุนโครงการปันรักสู่ 9 โรงเรียนแพทย์ มอบ 9 ล้านบาท พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยผู้ป่วยยากไร้ทั่วประเทศไทย องค์การสวนสัตว์ ร่วมเซ็นหนังสือ LOI กับ Mr.Doug Cress CEO ของ WAZA “Export Garment Fair มหกรรมช้อปให้แหลกแล้วแบกกลับบ้าน ครั้งที่ 36 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA)
เทสโก้ โลตัส เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสำหรับมาตรการช็อปช่วยชาติ ไทยเวียตเจ็ทรับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่เชื่อมกรุงเทพฯ สู่ ดาลัด เริ่มแล้ว “เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์โป ’60” คึกคักรับช้อปช่วยชาติ เทสโก้ โลตัส จับมือคู่ค้า เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย กระตุ้นกำลังซื้อสิ้นปี ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่กับงาน “TERMINAL 21 ANIMAL PLANET
คำชะโนด 2 !! วัดป่าคลองสิบเอ็ด น่าจะไปได้สวย ถ้ามีใครช่วย..เคลียร์ทาง เพื่อการสัญจรทางธรรม 15 ปี กับความสำเร็จด้านท่องเที่ยวและกีฬา งานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปัน “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรม สู่อนาคตที่มั่นคง” ท่องเที่ยว “เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ”