วันเดียวเที่ยวใกล้ ราชบุรี - นครปฐม

โครงการชีวิตชีวา สายธาราแห่งนครปฐม

          30 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดราชบุรี และนางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ สมุทรปราการ พร้อมสื่อมวลชนในโครงการชีวิตชีวา สายธาราแห่งนครปฐม จำนวนกว่า 180 คน

โดย ททท. สำนักงานราชบุรี ได้ร่วมกับ บริษัท สมายแพลนเนท จำกัด  เสนอขายโปรแกรมท่องเที่ยวแบบวันเดียว เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงกรีน ซีซัน  และส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้  ซึ่งสามารถเดินทางได้บ่อยครั้ง เนื่องจากจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรีอยู่ใกล้กรุงเทพฯ

          ใช้เวลาเดินทางไม่มาก ประกอบกับทั้งสองจังหวัดนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะของตลาดชุมชนที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงวิถีชุมชนลุ่มน้ำ และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่โดดเด่น โดยในวันดังกล่าว คณะฯ ได้พาเยี่ยมชมงาน Aqua Illumination การแสดงปลาสวยงามประกอบไฟแสง สี และ เสียงดนตรี ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  ซึ่งจัดให้มีไปจนถึงวันที่ 6 กันยายน 2563 พร้อมกันนี้ ได้ไปเยี่ยมชม ชิมอาหารพื้นถิ่นในตลาดร่มสักที่วัดหุบกระทิง ซึ่งมีชาวบ้านในท้องที่ได้มาร่วมออกร้านขายสินค้าพืช ผัก ผลไม้ ขนมหวานประจำท้องถิ่น ในราคาถูก บรรยากาศตลาดใต้ต้นสักที่รายล้อมบริเวณตลาดในน่าเดินจับจ่ายซื้อของ

            นอกจากนี้  ยังได้ร่วมทำบุญถวายสังฆทานในโบสถ์แสตนเลสที่วัดโพธิ์รัตนาราม หรือวัดโพธิ์คู่ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ไตดำ) ประเทศไทย อ. บางเลน จ. นครปฐม โดยมีกลุ่มเครือข่ายไทยทรงดำจากราชบุรี เพชรบุรี กรุงเทพฯ สุพรรณบุรี ร่วมฟ้อนต้อนรับอย่างงดงาม สร้างความประทับใจให้กับคณะนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ก่อนเดินทางกลับ ยังได้ไปเดินชมตลาดเก่าบางหลวง หรือ ตลาด รศ. ๑๒๒ และซื้อกล้วยไม้ที่แอร์ออร์คิดซุปเปอร์มาเก็ตเป็นของฝากกลับบ้าน

            การเดินทางท่องเที่ยวของคณะฯ ในครั้งนี้ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้จากการซื้อสินค้าของกินของฝากทุกจุดบนเส้นทางท่องเที่ยว นอกจากนั้น ยังได้สั่งซื้อไก่ย่างบางตาล ซึ่งเป็นของดีของเด่นของชุมชนบางตาล อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี กลับบ้านอีกด้วย 

ขอขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นางสาวสรีญา  บุญมาก      ผอ.ททท. สนง.ราชบุรี-นครปฐม

นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์    ปลัดจังหวัดราชบุรี

บริษัท สมายแพลนเนท จำกัด  และทีมงาน ที่ให้บริการอย่างดีเยี่ยม

www.hellosarapa.com        ประสพโชค​ ชาตาคม   Email :SUCCESSNEWS96@gmail.com