นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม(สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมกับบริษัทมีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด , สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย , ชมรมถ่ายภาพสมุทรสงคราม กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในจังหวัดสมุทรสงคราม

 

หัวข้อ “เมืองสายน้ำ...สามเวลา” ซึ่งในเวลาเช้า ตักบาตรพระสงฆ์ , เวลากลางวัน เที่ยวตลาดน้ำ-ตลาดบก ไหว้พระทางน้ำ หรือล่องเรือนวด , เวลาเย็น-ค่ำ ล่องเรือชมหิ่งห้อย ในโครงการเที่ยวสุขใจ วิถีชุมชน สมุทรสงคราม เมืองสายน้ำสามเวลา 

ตามแผนการตลาดของสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๐ กลยุทธ์ที่ ๓ กระจายพื้นที่ท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “เมืองต้องห้ามพลาด” ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็น ๑ ใน ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จำนวน ๗๔ คน มีภาพถ่ายส่งเข้าประกวด จำนวน ๓๒๕ ภาพ ซึ่งแต่ละภาพมีความสวยงามที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การตัดสิน ๕ ประการ ดังนี้

                ๑.สวยด้วยแสง บรรยากาศสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม และมีการแสดงออกซึ่งความสวยงามของสถานที่

                ๒.แรงด้วยสี อารมณ์ และสีสันของภาพที่ถ่ายทอดออกมา อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจในการต้องการเดินทางท่องเที่ยว

                ๓.ดีด้วยองค์ประกอบ มีความครบถ้วนองค์ประกอบภาพตามหลักการวิจิตรศิลป์

 

                ๔.ตอบโจทย์ได้ มีความสอดคล้ององค์ประกอบภาพถูกต้องตามหัวข้อการประกวด คือ เที่ยวสุขใจ วิถีชุมชน สมุทรสงคราม เมืองสายน้ำ...สามเวลา

                ๕.ใช้ในการประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวได้ ซึ่งสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม

           มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

                ๑.คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ  ประธานสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย เป็นประธานการตัดสินภาพถ่าย

                ๒.คุณอินทิรา วุฒิสมบูรณ์   ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม เป็นประธานการจัดการประกวดภาพถ่าย

                ๓.คุณสุรพล สุภาวัฒนกุล ผู้ชำนาญการด้านภาพถ่ายของอนุสาร อสท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                ๔.คุณสมุทร ชูสกุล ประธานชมรมถ่ายภาพสมุทรสงคราม

                ๕.คุณเกรียงจิตร มิตรยอดวงศ์ บรรณาธิการฝ่ายกิจกรรม www.phototech-mag.com

 

                มีการตัดสินภาพดังกล่าว ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม มีรายละเอียด ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย คือ คุณอำนาจ ประเสริฐเขียว ชื่อภาพ ใส่บาตรพระ เงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล

                รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ คือ คุณกมล ชัยมงคลสวัสดิ์ ชื่อภาพ ตลาดน้ำโบราณ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

                รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ คือ คุณวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์ ชื่อภาพ มนต์เสน่ห์อัมพวา เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล

                รางวัลชมเชย ๕ รางวัล ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

                รางวัลชมเชย คือ คุณศรนนท์  สวงโท  ชื่อภาพ เคี่ยวน้ำตาล

                รางวัลชมเชย คือ คุณธนพงษ์  อระวีพร  ชื่อภาพ ดารารถราง

                รางวัลชมเชย คือ คุณธีรธัช  โน๊ตศิริ  ชื่อภาพ สนุกสนาน

                รางวัลชมเชย คือ คุณสุรีย์  พึ่งฉ่ำ  ชื่อภาพ ยามเย็นที่วัดบางกุ้ง

                รางวัลชมเชย คือ คุณชัยวัฒน์  กัณหดุล  ชื่อภาพ ตลาดน้ำยามค่ำ

                จากการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในปี ๒๕๖๐ ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากหลายภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งภาพที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ทาง ททท.สำนักงานสมุทรสงครามจะได้นำภาพไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และขยายผลทางด้านการตลาดต่อไปในอนาคต

 

www.hellosarapa.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

กรมการท่องเที่ยวใส่ใจมาตรฐานท่องเที่ยวโดยชุมชน

รมว.สธ.เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม  เชิญชวนเที่ยวงาน เทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี"  
กรมการท่องเที่ยว จัดงานปฐมนิเทศ 33 ทีม ผู้แข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วโลก ในเทศกาล TIFDF2017 กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย "สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water" ปิโตรนาส เปิดตัว “ปิโตรนาส ซินเธี่ยม ดีเซล เทคโนโลยี คูลเทค” 
 เอสซีจี เปิดตัว “Open Innovation Center” รับความร่วมมือ R&D ต่อยอดธุรกิจ  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ในโครงการ “รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช