เชิญร่วม “๑๑๒ ปี  เที่ยวตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี 2561
        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เชิญร่วมรำลึกงานเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง  มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี 2561  กำหนดจัดทุกๆเดือนสิงหาคมของทุกปี ณ แต่ละอำเภอที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 เคยเสด็จประพาสต้น เหตุที่เรียกว่า "ประพาสต้น" นั้น เนื่องจากเมื่อเวลาจะประพาสแล้วไม่อยากให้ใครรู้ว่าจะเสด็จไป เพื่อใกล้ชิดกับประชาราษฎร์มากขึ้น ในการเสด็จฯ จะทรงเรือมาดเก๋ง 4 แจว 1 ลำ แต่เรือลำเดียวไม่พอบรรทุกเครื่องครัว จึงทรงซื้อเรือมาดประทุน 4 แจว ที่แม่น้ำอ้อมแขวง จ.ราชบุรี 1 ลำ โปรดให้ เจ้าหมื่นเสมอใจราช เป็นผู้คุมเครื่องครัวไปในเรือนั้น เจ้าหมื่นเสมอใจราชมีชื่อเรียกว่า  "อ้น"  จึงทรงดำรัสเรียกเรือลำนั้นว่า  "เรือตาอ้น"  เรียกเร็วๆ จึงกลายเสียงเป็น "เรือต้น" 
          นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครสวรรค์  กล่าวว่า   “งานเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง มณฑลนครสวรรค์ เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญอย่างหนึ่งของชาวนครสวรรค์  เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนครสวรรค์  ชาวบ้านแต่ละอำเภอจะแต่งกายย้อนยุค ทำอาหาร  ขนม  เพื่อต้อนรับแขกที่มาร่วมงานเสด็จประพาสต้นฯ  อีกทั้งงานนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น  เผยแพร่ความเป็นเอกลักษณ์ของชาวนครสวรรค์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม  จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงาน เสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี  2561   ในปีนี้มีกำหนดจัดงานแถลงข่าว โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยเสด็จประพาสต้น กลุ่มจังหวัดภาพเหนือตอนล่าง 2  ในวันพฤหัสบดีที่  2  สิงหาคม  2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชมคมจังหวัดนครสวรรค์ “
 
                ในปีนี้ งานเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี 2561 ทั้งหมด 7 พื้นที่ ซึ่งไฮไลท์ในการจัดกิจกรรมของแต่ละแห่งจะแตกต่างกันไป ร่วมย้อนเวลารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ ๕ ในจังหวัดนครสวรรค์  8  แห่ง ระหว่างวันที่  11 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561
 
         จุดที่ 1 วัดพระปรางค์เหลือง อ.พยุหะคีรี (11 - 12 ส.ค. 61)    ชมเก๋งเรือ ร.5 พระราชทาน สถานที่สำคัญ  7  จุด ตามรอยเสด็จฯ  ,   ตลาดโบราณและบ้านทรงไทย ประกวดการแต่งกายย้อนยุค ชมขบวนเสด็จจำลองทางชลมารค และขบวนรับเสด็จฯ (จำลอง) ชมการแสดงแสงสี เสียง และสื่อผสม “๑๑๒  ปีตามรอย พระพุทธเจ้าหลวง ,   เสด็จประพาสต้นมณฑลนครสวรรค์” ,   กราบนมัสการ “หลวงพ่อเงิน” ที่เคยถวาย การรดน้ำมนต์ให้  ร.5 และรับน้ำมนต์มหาจินดามณี ฟรี ,  ชมการประกวดส้มตำลีลา การแสดงพื้นบ้าน พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร  อาหารแห้ง  ,  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร            ติดต่อสอบถาม : เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก  056-267374 ต่อ 115, 081-3941999
           จุดที่ 2 วัดเกาะหงส์  อ.เมืองฯ (12 ส.ค. 61)    กราบสมัสการ “พระสังกัจจายน์ยืน  1  เดียวในโลก”  ที่จะนำมาให้กราบขอพรเพียงปีละ  1 วัน   เท่านั้น ,  กราบขอพรหลวงพ่อกัน – หลวงพ่ออินทร์  ยอดเกจิอาจารย์ในอดีต   ชิมอาหาร - ขนมโบราณ ตลาดย้อนยุค ,  ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายในพระอุโบสถเก่าที่  ร.5  เคยเสด็จฯ มานมัสการ ,   พระประธานในอุโบสถ • ชมเรือยาวโบราณอายุกว่า  200  ปี   ชมการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน ,   มัคคุเทศก์น้อยบรรยาย  “ประพาสต้น”  •  ชมการ “เหยียบฉ่า” รักษาโรคแบบโบราณ 
        ติดต่อสอบถาม  : อบต.ตะเคียนเลื่อน โทร. 056 - 217441,  095-3060782
 
         
 
 จุดที่ 3 วัดหัวดงใต้  อ.เก้าเลี้ยว  (16 ส.ค. 61)  ,  พิธีบวงสรวง ชมและร่วมขบวนแห่พระบรมรูป  รัชกาลที่ 5  ระยะทาง  800 เมตร ย้อนรอยเส้นทางเสด็จฯ • ชมนิทรรศการย้อนรอยตามเสด็จ ร.5 ประพาสต้นบ้านหัวดง • กราบขอพรหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  ชมการประกวดขนมไทยโบราณ (ข้าวเหนียวน้ำกะทิแตงไทย)  ,  ชมกิจกรรมการประกวดหุงข้าวแบบเช็ดน้ำ และการแสดงของนักเรียน         ติดต่อสอบถาม : อบต.หัวดว  056 – 384074 , 089 – 9582930 , 084 - 9013555      
            จุดที่ 4 วัดเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว (16 - 17 ส.ค. 61) เวลา 09.00 - 21.00 น.  ชม พิธีบวงสรวง ขบวนแห่อัญเชิญพระบรมรูปไม้แกะสลักไม้สักทอง ,  ริ้วขบวนประพาสต้น ,  ขบวนสลากภัตจากที่ว่าการอำเภอรอบตลาดเก้าเลี้ยว   ประกวดร้อย มาลัยดอกมะลิ นิทรรศการพระเครื่อง ,   นิทรรศการตามรอยเสด็จประพาสต้น  ,ซุ้มอาหาร ขนมไทยโบราณ ,  สลากภัตอาหารทรงโปรด ,  การแสดงวัฒนธรรมไทยทรงดำ  (บ้านยางใหญ่)  ,  การแสดงรำวงย้อนยุค การแสดงอังกะลุงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ,  ร้านค้าเกษตรพื้นบ้าน สด ใหม่ ราคาถูก                ติดต่อสอบถาม : โทร. 081 – 7858698 , 087-3183521, 089 - 5628584  
 
         จุดที่ 5 บึงหูกวาง อ.บรรพตพิสัย  (16 - 17 ส.ค. 61) เวลา 09.00 – 21.00 น.   พิธีบวงสรวง/นิทรรศการ ร.5  เสด็จฯ บึงหูกวาง   สาธิต การประกอบอาหารและขนมพื้นบ้าน  สมัย ร.5  , ชมการแสดงดนตรีอังกะลุง การแสดงดนตรีโรงเรียนบรรพตพิสัยวิทยาคม ,  ชมการแสดงละครพระเจ้าเสือเสด็จฯ คล้องช้างบึงหูกวาง  การแสดงรำวงกลองยาว  ,  แข่งขันประกวดส้มตำ 
          ติดต่อสอบถาม : อบต.หูกวาง 086 – 2113388  เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย  156 – 244036 , 081 - 8863786
 
         จุดที่ 6 วัดเขาหน่อ  วัดบ้านแดน  อ.บรรพตพิสัย  (18 - 19 ส.ค. 61)   กราบพระนอนหน้าถ้ำศักดิ์สิทธิ์ ชมเครื่องสังเค็ตที่ ร.5 ถวายหลวงพ่อแหยม ,  ชม “สระเสด็จ” ที่ ร.5  ทรงสรงน้ำ  , “ตลาดต้องชม”  เลือกซื้อสินค้า  OTOP  ขนมหวาน/อาหารพื้นบ้าน  
 
ผักผลไม้ปลอดสารพิษ ,  การแข่งขันทำอาหาร ขนมไทย  ,  การประกวดนางงาม นางพันธุรัตน์ ,  ชมขบวนเรือเสด็จประพาสต้นจำลอง , เลี้ยงอาหารลิงนับพันตัว ,  ชมฝูงค้างคาวนับล้านตัวบินออกจากถ้ำยามเย็น           ติดต่อสอบถาม  : เทศบาลตำบลบ้านแดน โทร. 056 - 279321
 
 จุดที่ 7 วัดเขาดินใต้  วัดมหาโพธิ์ใต้  อ.เก้าเลี้ยว (24  ส.ค. - 2 ก.ย. 61)   กราบสักการะขอพร รูปหล่อหลวงพ่อเฮงและพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่  5  ทรงยืนคู่กันที่สูงที่สุดในโลก  ,  ประกวดพระเครื่องพระบูชา พระท้องถิ่น ,  ชมเครื่องสังเค็ต สิ่งของพระราชทาน ร.5 ถวายหลวงพ่อเฮง  เหรียญเสมา จปร.พระราชทาน ,  ปิดทองรอยพระพุทธบาทรอยประวัติศาสตร์ที่มีอยู่เพียง  8  รอยในโลกนี้ ,  วันที่ 31 สิงหาคม ชมขบวนแห่รถบุปชาติและการแสดงจินตลีลาประกอบในชุด  “น้อมใจภักดิ์จักรีวงศ์” ,  วันที่  1 กันยายน ชมประกวดรำวงย้อนยุค  ,  การประชันพลุดอกไม้ไฟเทิดพระเกียรติจาก 10 จังหวัดทั่วประเทศ ,  วันที่  2  กันยายน การประกวดธิดานางทาส จากสาวงามทั่วประเทศ                        ติดต่อสอบถาม  : อบต.เขาดิน โทร. 086 - 9717999  คุณวัชรินทร์ เงินสุข  089 - 562858
 
           จุดที่ 8 วัดศรีสุวรรณ  (วัดเขื่อนแดง) อ.เมืองฯ (29 ส.ค. 61)  พิธีบวงสรวงรัชกาลที่  5  ชมนิทรรศการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง   เสด็จประพาสต้น ,  ชมการประดับตกแต่งศาลาที่ประทับรัชกาลที่ 5  ,  เลือก ชม ชิม ช้อป ของดีตำบลนครสวรรค์ตก ณ  ตลาดโบราณ ,  การแสดงรำวงย้อนยุค , • ชมการแสดงแสงสีเสียง ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงมณฑลนครสวรรค์  รศ. 125 ,  การประกวดแต่งกายย้อนยุค , นายทหาร สมัย ร.5  อาหารบุฟเฟ่ต์ ฟรี               ติดต่อสอบถาม  : อบต.นครสวรรค์ตก  โทร. 056 - 245258         
นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรได้ที่ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ โทร 0 5622 1811-2   โทรสาร 0 5622 1810     E-mail tatsawan@tat.or.th    www.tourismnakhonsawan.org 
ขอขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคเหนือ                                คุณสมฤดี  จิตรจงผู้อำนวยการททท.สำนักงานนครสวรรค์ – พิจิตร                                              คุณวิสูตร  บัวชุมททท.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง  www.hellosarapa.com          Email : Kunre1709@gmail.com        Tel : 095-5516345     ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม