มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) 

ในโครงการ “รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ถวายพ่อของแผ่นดิน”

เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสที่  20  กรกฎาคม 

2560 เวลา 11 .30 น. ณ  บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย  กรุงเทพฯ

  

20 กรกฎาคม  2560  เวลา 11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร  เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในพิธี

ส่งมอบดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) จำนวน 24,099 ดอก  ในโครงการ “รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ถวายพ่อของแผ่นดิน”

เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯคุณศิริกุล

โอภาสวงศ์ กรรมการและรองเหรัญญิกฯ และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีฯ

  

โดยมีคุณภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นประธานรับมอบดอกไม้จันทน์ พร้อมด้วยคุณนันทนา ผ่องเภสัช 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คุณพงศธร ศิริธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คุณบัญชา จันทร์สำเภา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ร่วมในพิธีฯ

 

มูลนิธิฯ จัดงาน “รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน” ขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเชิญชวน

จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน 

โดยได้ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) จำนวน 24,099  ดอก (สองหมื่นสี่พันเก้าสิบเก้า) พร้อมจัดพิธีส่งมอบแก่

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

www.hellosarapa.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม

  

กรมการท่องเที่ยวใส่ใจมาตรฐานท่องเที่ยวโดยชุมชน เน้น! ยกระดับการให้บริการอย่างมีมาตรฐานและความปลอดภัย

เชิญชวนเที่ยวงาน เทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี" เที่ยวผ่านเลนส์ที่ปารีฮัทกระท่อมริมผา
กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย "สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water" เผยศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่โลกต้องจับตามอง เชื่อมโยงอาเซียน-อินเดีย ในโอกาส 25 ปีแห่งพันธมิตร ใน “ASEAN-India Expo and Forum ปิโตรนาส เปิดตัว “ปิโตรนาส ซินเธี่ยม ดีเซล เทคโนโลยี คูลเทค” 
เอสซีจี เปิดตัว “Open Innovation Center” รับความร่วมมือ R&D ต่อยอดธุรกิจ กรมการท่องเที่ยว จัดงานปฐมนิเทศ 33 ทีม ผู้แข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วโลก ในเทศกาล TIFDF2017