เผยศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่โลกต้องจับตามอง เชื่อมโยงอาเซียน-อินเดีย ในโอกาส 25 ปีแห่งพันธมิตร ใน “ASEAN-India Expo and Forum” 2-5 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

                รัฐบาลไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจับมือ 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนและ ประเทศอินเดีย

จัดงานมหกรรมสินค้าและบริการแสดงศักยภาพกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย พร้อมด้วยการประชุมนานาชาติด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย เชื่อมโยง กระตุ้น ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน-อินเดีย เพื่อการ เติบโตไปด้วยกันที่ยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม

  

                การแถลงข่าวการจัดงาน “ASEAN-India Expo and Forum : Strategic EconomicPartnership & Connectivity” จัดขึ้นในวันนี้(21 กรกฎาคม 2560) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมี นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการแถลง พร้อมด้วยการจัด มินิ ทอล์ก โดย นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธาน กรรมการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน ที่จะรับหน้าที่เป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิบนเวทีForum ภายในงานครั้งนี้ด้วย

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า อาเซียนกับอินเดียเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างเป็น ทางการเมื่อปี 2535 และต่อมาในปี 2555 ได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หรือ Strategic Partnership ทั้ง 2 ภูมิภาคเปี่ยมล้นด้วยศักยภาพ เนื่องจากมีวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม สมบูรณ์ ด้วยจำนวนประชากรรวมกันถึงกว่า 2,000 ล้านคน ในวันนี้อาเซียนและอินเดียสามารถสร้างห่วงโซ่ มูลค่าหรือ Regional Value Chain ที่มีประสิทธิภาพและเต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพที่สามารถนามาใช้ได้ อีกมหาศาล และที่สำคัญยิ่งคือยังมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน

                ในโอกาสนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับการแสดงปาฐกถาพิเศษโดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดีย Mrs. Nirmala Sitharaman เดินทางมาเป็นประธานร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ด้วย

 

                ASEAN-India Expo and Forum จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “Strategic Economic Partnership & Connectivity” แบ่งออกเป็นสองกิจกรรมหลัก ได้แก่ Expo และ Forum โดยในส่วนของ Forum หรือ การสัมมนา จะประกอบด้วยเวทีอภิปรายและการเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวโดยมีวิทยากรเป็นผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนของสมาชิกอาเซียนและอินเดีย ตลอด 2 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 นี้ โดยในวันแรกจะเป็นการอภิปรายและประชุมโต๊ะกลม โดยผู้บริหารระดับสูง อาทิ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Mr. Ramon M. Lopez, รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์ Mr Pan Sorasak รัฐมนตรี พาณิชย์กัมพูชา Mr. Rolf-Dieter Daniel ประธาน European Association for Business and Commerce in Thailand; and Mr. Mukund Cairae, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Zee Entertainment Enterprises Ltd (Middle East and Asia-Pacific).

 

                ในผู้ร่วมอภิปรายในวันที่ 4 สิงหาคม ได้แก่ Dr Shamshad Akhtar, Under Secretary General of the United Nations and Executive Secretary of ESCAP; Shri Nongthambam Biren Singh, Chief Minister of Manipur, India; Dato Ramesh Kodammal, ประธานร่วม ASEAN-India Business Council นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอินเดีย และ นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท CLSA Securities (Thailand) ทั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาเป็นผู้บริหารภาครัฐและ ภาคเอกชน และบุคคลในระดับผู้นำประเทศจากประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดียรวมกว่า 500 คน

                ในส่วนของ Expo ซึ่งจัดแสดงภายใต้แนวคิด “Creative and Digital” จัดแสดงศักยภาพของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอินเดีย ประกอบด้วยโซน Country Pavilion โซนคูหาของ Corporate Brands และโซนคูหาสินค้าจากนานาประเทศรวมกว่า 250 คูหา ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในส่วนของ เพลนนารี่ ฮอลล์และบริเวณชั้น 2 ของฮอลล์ C รวมถึงเวทีจัดการแสดงด้านวัฒนธรรมอันหลากหลาย ตระการตา ณ บริเวณเอเทรี่ยม ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานเปิดให้นักธุรกิจและบุคคลที่สนใจทั่วไป เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-20.00 น. คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงาน จำนวนมากกว่า 12,000 ราย

  

                ทั้งนี้ ในส่วนของ Thai Pavilion จะมีการจัดแสดงนิทรรศการสินค้าและบริการชั้นนำของไทยที่มี ศักยภาพในตลาดโลก อาทิ ไทยคาแรคเตอร์ สินค้าแฟชั่นและตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร รวมถึง สินค้าและบริการด้านสุขภาพและ Wellness ด้วย

  

                นอกจาก Expo และ Forum รวมถึงกิจกรรมการประชุม One-on-One Meeting และ Business Matching ซึ่งผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน และบุคคลในระดับผู้นำประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนกัน ภายในงานแล้ว งานนี้ยังจัดให้มีกิจกรรม Young Entrepreneurs Networking สำหรับนักธุรกิจรุ่นเยาว์จาก ประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ สร้างเครือข่ายระหว่างกัน

                ASEAN-India Expo and Forum จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ASEAN-INDIAexpo.com 

www.hellosarapa.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม

  

กรมการท่องเที่ยวใส่ใจมาตรฐานท่องเที่ยวโดยชุมชน

รมว.สธ.เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม  เชิญชวนเที่ยวงาน เทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี"  
กรมการท่องเที่ยว จัดงานปฐมนิเทศ 33 ทีม ผู้แข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วโลก ในเทศกาล TIFDF2017 กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย "สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water" ปิโตรนาส เปิดตัว “ปิโตรนาส ซินเธี่ยม ดีเซล เทคโนโลยี คูลเทค” 
 เอสซีจี เปิดตัว “Open Innovation Center” รับความร่วมมือ R&D ต่อยอดธุรกิจ  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ในโครงการ “รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช