งานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปัน

     “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรม สู่อนาคตที่มั่นคง”

     4 ตุลาคม  2560 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ  โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานมากมาย  ดร.ชูวิทย์  มิตชอบ  รองผู้อำนวยการ  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  ให้เกียรติกล่าวเสวนาในเรื่อง  ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  “การดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”

     คุณศุภวรรณ  นอมเกียรติภูมิ  นายกสมาคมโรงแรมไทย  กล่าวในเรื่องของ  แนวโน้มของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในธุรกิจโรงแรม  ปัจจุบันการให้ความสำคัญในด้านการบริการทางเทคโนโลยีมีความสำคัญมาก  ผู้ใช้บริการมีความต้องการด้านการสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย  และส่งข้อมูลข่าวสารการประชุม  ธุรกิจออนไลน์  เพื่อการตอบรับทางธุรกิจที่รวดเร็วต่อแนวโน้มเศรษฐกิจยุค  4.0  จึงควรมีบริการด้าน  WIFI  อย่างทั่วถึงในธุรกิจบริการด้านโรงแรม

   

 

     ภายในงานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปัน  ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมสัมมนา  และผู้ประกอบการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมมากมาย  เช่น ซัพพลายเออร์ในธุรกิจต่าง ๆ

     กรมควบคุมมลพิษ  จากแสดงเรื่อง  โครงการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนให้หน่วยงานตามเป้าหมายของแผน  หันมาซื้อและจ้างสินค้ารวมถึงบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  อย่างเป้าหมายสินค้าและบริการ  11 รายการ  เช่น  กระดาษถ่ายเอกสาร  แฟ้มเอกสาร  ซองเอกสาร  ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด  ตลับหมึก  เครื่องพิมพ์  เครื่องถ่ายเอกสาร  ปากกาไวต์บอร์ด  กระดาษชำระ  บริการทำความสะอาด  และบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  เป็นต้น 

     Bmasia  โปรแกรมบริการเสียงตามสาย  ที่เคยได้ยินในธุรกิจด้านบริการทั่วไปในบรรยากาศต่าง ๆ  หรือในโอกาสที่คุณต้องการเลือกใช้เพลงบรรเลง

    

  

   บริษัท  แดรี่โฮม  จำกัด  GRASS  FED  MILK  100% ORGANIC  คือนมที่ผลิตมาจากฟาร์โคนมที่เลี้ยงโดยวิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุด  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยในฟาร์มจะไม่มีการใช้สารเคมี  และสารปฏิชีวนะ เร่งฮอร์โมนแต่อย่างใด  ใครที่ชอบดื่มนมในรสชาติต่าง ๆ จะได้รสชาติความเป็นนมแท้ ๆ จากที่นี่

     Ecolab  เป็นบริษัทที่ให้บริการและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด  ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ  ผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย  โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า  สถาบัน  อุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมน้ำและพลังงาน  เช่น  โรงแรม  ร้านอาหาร  โรงงาน  ห้างสรรพสินค้า  โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร  เครื่องดื่ม  กระดาษ  โรงงานผลิตไฟฟ้า  เป็นต้น 

  

  

www.hellosarapa.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

อาฟร่า สลิม บุกตลาดอาหารเสริมแดนด้ามขวาน ทำบุญออกพรรษากับชาวเมืองทวาย บราเดอร์ เปิดตัวนวัตกรรม ‘เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ทวาย...เส้นทางสู่วิถีชุมชน วิถีธรรม เที่ยวเมืองไทย เปิดโลก เปิดประตูสู่ AEC เยี่ยมเยียนเพื่อนบ้าน เที่ยวทวาย
ท่องเที่ยวตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เอ็ม.ไทย กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือกับ สจล. พัฒนางานศึกษาวิจัยสมาร์ท โฮม (Smart Home ไฮนซ์ ซอสมะเขือเทศ ชวนผู้บริโภคในไทยร่วมแคมเปญ กองทัพเรือพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ จ.นครพนม
เทสโก้ โลตัส สร้างสีสันตลาดค้าปลีก เตรียมจัด “เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์โป ’60” ครั้งแรก ต่า ททท. มอบรางวัลกินรีครั้งที่ 11 ประกาศมาตรฐานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมดูแลความสมดุลสิ่งแวดล้อม ดึงนวัตกรรมเพื่อการทำตลาดแบบสร้างสรรค์ ท่องเที่ยว “เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ”  งานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปัน “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรม สู่อนาคตที่มั่นคง”